Thứ Ba, 23/04/2019 - 14:08
1
1
22/10/2018 14:56

Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam”

Nhằm góp phần xóa bỏ các rào cản đã được nhận dạng để thúc đẩy sự phát triển của các công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) và tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các dự án đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng (TK&HQNL), góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường ở Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc phối hợp thực hiện Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam”.
Vụ Tiết Kiệm Năng Lượng (TKNL) và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) là Chủ dự án và Văn phòng hợp tác quốc tế KOICA là cơ quan thay mặt Chính phủ Hàn Quốc quản lý chi tiết khoản tài trợ 1,9 triệu USD.
Dự án có đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:
- Tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức của các công ty dịch vụ năng lượng, các trung tâm TKNL, các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác liên quan về việc thực hiện dự án đầu tư TK&HQNL thông qua mô hình kinh doanh ESCO;
- Góp phần cụ thể hóa mô hình công ty dịch vụ năng lượng thông qua việc thực hiện các dự án thí điểm đầu tư TK&HQNL và đưa ra các khuyến nghị về chính sách.
Dự án kéo dài từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019 và sẽ được xem xét để gia hạn nhằm mục đích đáp ứng tất cả các mục tiêu và các kết quả dự kiến.
Các kết quả chính của Dự án như sau:
Kết quả 1: Nhận thức và năng lực của các công ty dịch vụ năng lượng/trung tâm TKNL, cơ quan nhà nước và các bên liên quan về chuỗi giá trị kinh doanh ESCO và vận hành chuỗi kinh doanh này được tăng cường.
Kết quả 2: Các đánh giá về TK&HQNL (hiện trạng tiêu thụ năng lượng, các giải pháp TK&HQNL tiềm năng trong các doanh nghiệp công nghiệp) được thực hiện.
Kết quả 3: Việc tiếp cận/huy động các nguồn tài chính cho các dự án đầu tư TK&HQNL được đảm bảo.
Các sản phẩm dự kiến của Dự án:
- Chương trình đào tạo về mô hình kinh doanh ESCO được xây dựng;
- 10 cán bộ quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực TK&HQNL và 15 chuyên gia kỹ thuật từ các công ty dịch vụ năng lượng và trung tâm TKNL được đào tạo về mô hình kinh doanh ESCO;
- Hội thảo chia sẻ kiến thức của các học viên sau khóa đào tạo tại Hàn Quốc với 50 đại biểu tham gia được tổ chức tại Việt Nam;
- 10 doanh nghiệp công nghiệp được lựa chọn và 10 báo cáo kiểm toán năng lượng được thực hiện;
- Hội thảo chia sẻ kiến thức và kết quả kiểm toán năng lượng được thực hiện;
- Có ít nhất 03 dự án đầu tư TK&HQNL được khởi động thực hiện theo mô hình ESCO;
- Báo cáo về các khuyến nghị chính sách và các bài học kinh nghiệm rút ra trong giai đoạn thí điểm;
- Hội thảo chia sẻ kiến thức và kết quả thực hiện dự án đầu tư TK&HQNL theo mô hình ESCO được tổ chức.
Dự án có 3 hợp phần như sau:
Hợp phần 1: Xây dựng năng lực phát triển dự án đầu tư TK&HQNL trong công nghiệp
Với mục tiêu nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực TK&HQNL và nhân viên kỹ thuật của các công ty dịch vụ năng lượng sẽ giúp cho việc quản lý và triển khai các hoạt động trong lĩnh vực TK&HQNL theo được chuẩn mực quốc tế, đẩy mạnh được các hoạt động TK&HQNL ở Việt Nam, dự án đã tổ chức Khóa đào tạo tại Hàn Quốc và Hội thảo chia sẻ kiến thức tại Việt Nam với kết quả thành công ngoài mong đợi.
Hình 1: Khóa đào tạo cán bộ tại Hàn Quốc

Hình 2: Hội thảo chia sẻ kiến thức tại Việt Nam

Hợp phần 2: Xác định các dự án đầu tư TK&HQNL trong công nghiệp (Giai đoạn thí điểm I)
Mục tiêu của hợp phần này là thông qua việc triển khai kiểm toán năng lượng tại các công ty doanh nghiệp trọng điểm, đánh giá về TK&HQNL (hiện trạng tiêu thụ năng lượng, các giải pháp TK&HQNL tiềm năng trong các doanh nghiệp công nghiệp).
Dự án đã tiến hành đánh giá, lựa chọn hồ sơ đề xuất và ký thỏa thuận hợp tác với các Công ty dịch vụ kiểm toán năng lượng (ESCO) thực hiện Kiểm Toán Năng Lượng tại 10 Công ty Công Nghiệp trọng điểm trong các ngành công nghiệp khác nhau (như Xi măng(2), Giấy(1), Điện(1), Thực phẩm(1), Thép(2), Hóa Chất(1), Dệt may (1), Lọc hóa dầu (1) – 8 ngành công nghiệp/10 công ty).
Thời gian thực hiện Kiểm toán năng lượng dự kiến từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 12 năm 2018.
Hiện giờ, với sự phối hợp giữa Chuyên gia Hàn Quốc và các công ty dịch vụ kiểm toán năng lượng (ESCO) tại Việt Nam, dự án đã thực hiện kiểm toán năng lượng trên 3 Công ty công nghiệp trọng điểm (Công ty Xi măng Bỉm Sơn, Công ty Cao su Đà Nẵng, Công ty giấy An Hòa.
Trong quá trình thực hiện Kiểm toán năng lượng tại các công ty công nghiệp trọng điểm, đội ngũ chuyên gia và tư vấn đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng tại các công ty công nghiệp.
Dự án sẽ tiếp tục thực hiện kiểm toán năng lượng tại các công ty công nghiệp trọng điểm theo kế hoạch đã định.

Kiểm toán năng lượng tại công ty xi măng Bỉm Sơn

Kiểm toán năng lượng tại công ty giấy An Hòa
Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư TK&HQNL trong công nghiệp (Giai đoạn thí điểm II)
Trong hợp phần 3, mục tiêu cua dự án sẽ giúp cho các doanh nghiệp công nghiệp, các ngân hàng thương mai, các ESCO xây dựng các dự án đầu tư TK&HQNL, cách tiếp cận các nguồn tài chính, thẩm định các dự án và triển khai đầu tư các dự án TK&HQNL
Hiện tại, dự án đang bám sát tiến độ theo kế hoạch đã đặt ra.
 Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững
Ý kiến bạn đọc
Click Here To Refresh
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam
Tạp chí Điện tử Công nghiệp môi trường
Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Thái
Giấy phép Báo Điện tử số: 27/GP-BTTTT cấp 23/01/2019 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Tòa soạn: Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.
Điện thoại: 02432009454 * Email: vietbai@gmail.com