Thứ Ba, 23/04/2019 - 14:08
1
19/09/2018 02:40

Người lao động cần trực tiếp tham gia công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp

Đây là phát biểu của ông Nguyễn Thế Đồng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường tại toạ đàm “Tổ chức công đoàn, doanh nghiệp đồng hành trong công tác bảo vệ môi trường”, được tổ chức tại Hà Nội.

Hình ảnh tại buổi tọa đàm

Sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường vai trò của các tổ chức công đoàn, người lao động và các doanh nghiệp trong hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu dùng bền vững, triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh.
Tham dự buổi toạ đàm có ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường ( TN&MT); ông Đỗ Trần Hải, Viện trưởng Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Đình Chúc, Phó Tổng Biên tập Báo Lao động cùng các đại diện, đại biểu các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Phát biểu khai mạc toạ đàm, ông Nguyễn Đình Chúc, Phó Tổng Biên tập Báo Lao động cho biết, theo số liệu của Bộ TN&MT, hàng năm nước ta có hơn 2.000 dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Cả nước hiện có 878 khu đô thị (KĐT), 283 khu công nghiệp (KCN), 615 cụm công nghiệp (CCN), hơn 500.000 cơ sở sản xuất, trên 3.500 doanh nghiệp khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, hơn 5.000 làng nghề, hơn 13.500 cơ sở y tế, hơn 2 triệu ôtô, 40 triệu xe gắn máy, hơn 36 triệu gia súc, gia cầm, hơn 1 triệu ha nuôi trồng thuỷ sản,... Hàng ngày phát sinh hơn 3.000.000 m3 nước thải sinh hoạt, 550.000 m3 nước thải công nghiệp, 125.000 m3 nước thải y tế. Hàng năm phát sinh hơn 23 triệu tấn rác thải sinh hoạt, hơn 7 triệu tấn chất thải rắn công nghiệp, hơn 630.000 tấn chất thải công nghiệp nguy hại, hơn 17.000 tấn chất thải y tế nguy hại. Mỗi năm, sử dụng hơn 100.000 tấn hoá chất bảo vệ thực vật, trong đó có 80% sử dụng sai mục đích, không đúng kỹ thuật, 50% - 70% không được cây trồng hấp thụ, thải ra môi trường; phát sinh 76 triệu tấn rơm rạ, 85 - 90 triệu tấn chất thải chăn nuôi, 80 triệu tấn khí thải. “Trước tình hình đó, toạ đàm hôm nay một lần nữa sẽ thảo luận các thực trạng, đề ra các giải pháp để các tổ chức công đoàn, doanh nghiệp trong khu công nghiệp gắn kết hơn nữa, đồng hành bảo vệ môi trường.” - ông Nguyễn Đình Chúc nhấn mạnh.
Phát biểu tại toạ đàm, ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, trong những năm qua, thực hiện chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước, nền kinh tế của Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc, tuy nhiên ngoài những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, ta cũng thấy vấn đề nhức nhối về ô nhiễm môi trường, ở nhiều nơi vấn đề ô nhiễm môi trường diễn ra khá bức xúc, vấn đề môi trường đang là áp lực lớn đối với Việt Nam.
“Chúng ta có Luật Bảo vệ môi trường, có chiến lược bảo vệ môi trường. Luật và các văn bản dưới luật có quy định cụ thể trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nếu xét trên bình diện chung, Việt Nam là quốc gia đi sau nhưng có hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường hoàn chỉnh. Việt Nam có Luật Bảo vệ môi trường ra đời sớm và có nhiều luật khác như Luật Đa dạng sinh học, Luật Thuỷ sản, Luật Tài nguyên và Môi trường biển,… Hệ thống quy định về pháp luật khá hoàn chỉnh.” - Phó Tổng cục trưởng cho biết.
Trong khuôn khổ chương trình toạ đàm, các đại biểu, các chuyên gia, nhà quản lý môi trường đã tham gia thảo luận, trao đổi sổi nổi xoay quanh các vấn đề như: các chính sách phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động và các đơn vị ngành tài nguyên môi trường; cách thức tổ chức, khuyến khích, huy động các công đoàn cơ sở tại địa phương tham gia bảo vệ môi trường;…
Phát biểu kết luận tại toạ đàm, ông Đỗ Trần Hải, Viện trưởng Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở một số doanh nghiệp, một số nơi hiện nay còn chưa tốt, dù thời gian qua, Tổng LĐLĐVN và Bộ TN&MT đã có nhiều nỗ lực trong việc hợp tác, tăng cường phối hợp giám sát, phản biện trong vấn đề bảo vệ môi trường.
Trong thời gian tới, thông qua việc ký kết Chương trình phối hợp góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023, hai bên sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn nữa, góp phần bảo vệ môi trường sống Xanh - Sạch - Đẹp. Chương trình phối hợp sẽ thực hiện 7 nội dung hoạt động cụ thể trong thời gian tới, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác bảo vệ môi trường.
Ông Đỗ Trần Hải cũng khẳng định, Giải thưởng Môi trường vì người lao động sẽ được trao thưởng hằng năm, để tôn vinh những cá nhân, tổ chức, NLĐ có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường.
Trưởng phòng Môi trường của Công ty Cocacola đặt câu hỏi: Vai trò của người lao động và tổ chức công đoàn đối với nhiệm vụ giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh?
Về vấn đề này,
1. Ông Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khẳng định: Vai trò của NLĐ và tổ chức công đoàn đối với nhiệm vụ giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được quy định tại Khoản 2 Điều 145 của Luật Bảo vệ môi trường.
Theo đó, NLĐ có thể thông qua tổ chức công đoàn với vai trò là một tổ chức chính trị-xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ TNMT thông qua thực hiện quyền:
a) Được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
b) Tham vấn đối với dự án có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình;
c) Tư vấn, phản biện về bảo vệ môi trường với cơ quan quản lý nhà nước và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan theo quy định của pháp luật;
d) Tham gia hoạt động kiểm tra về bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình;
đ) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, NLĐ sinh hoạt ở cộng đồng dân cư cón có thể thông qua người đại diện cộng đồng dân cư thực hiện quy định tại Khoản 1,2 và 3 Điều 46 của Luật TNMT.
Trong đó, đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền:
a) Yêu cầu chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ cungg cấp thông tin về bảo vệ môi trường thông qua đối thoại trực tiếp bằng văn bản, tổ chức tìm hiểu thực tế về công tác bảo vệ môi trường ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; thu thập cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin cho cơ quan có thẩm quyền về thông tin cung cấp;
b) Yêu cầu cơ quan nhà nước có liên quan cung cấp kết quả thanh tra, xử lý đối với cơ sở;
c) tham gua đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ; thực hiện các biện pháp để bảo vệ về quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật.
2. Ông Bùi Xuân Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Hiện nay Bộ TN&MT có đường dây nóng tiếp nhận thông tin. Cơ quan tài nguyên môi trường đã có hành động gì để giám sát công tác bảo vệ môi trường?
Ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục môi trường, Bộ TN&MT: Việc Bộ Tài nguyên Môi trường thành lập đường dây nóng được sự đánh giá cao của cộng đồng, đây là giải pháp hữu hiệu để phát hiện các vi phạm gây ô nhiễm môi trường.
Trong vòng 5 tháng, đường dây nóng tiếp nhận 516 vụ việc phản ánh ô nhiễm môi trường từ người dân. Khi Tổng cục Môi trường nhận được phản ánh, chúng tôi tập trung xử lý quyết liệt và thông báo cho địa phương nếu việc đó thuộc trách nhiệm địa phương.
Các địa phương có sự phối hợp tốt với Tổng cục Môi trường. Phần lớn kiến nghị của người dân được giải quyết khá kịp thời.
Trong số 516 vụ việc được phản ánh, 251 vụ việc được phản ánh gây ô nhiễm môi trường, chiếm tỷ lệ 48,64% là do các doanh nghiệp gây nên. Các địa phương tích cực xử lý, cần khẳng định đường dây nóng là cực kì hữu hiệu.
Để tăng cường sự giám sát của cộng đồng và đoàn viên công đoàn, ngày 16.4 vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ TN&MT đã kí chương trình phối hợp với 7 nội dung cụ thể để tăng cường vai trò của các thành viên công đoàn trong giám sát, thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp địa phương.
Chúng tôi tin tưởng Công đoàn với mạng lưới sâu rộng tại các xí nghiệp, địa phương chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng, chỉ người lao động mới biết mức độ tuân thủ bảo vệ môi trường ra sao. Các chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra sẽ có chương trình. Nhưng nếu chỉ nhà nước làm thì không thể nào làm hết được.
Tôi tin rằng sự kiện kí kết giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ TN&MT sẽ giúp chúng ta trong thời gian tới làm tốt hơn công tác bảo vệ môi trường.
Chúng tôi đang rà soát Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan, dự kiến năm sau sẽ trình xin phép sửa Luật Bảo vệ môi trường để làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức trong xã hội theo hướng tăng cường hơn nữa sự tham gia của cộng đồng, tổ chức xã hội.
Hiện nay vẫn còn tư tưởng những gì thiên nhiên ban tặng là trời cho, nước là cái gì đó không có giá trị nên nhiều người mặc nhiên không có trách nhiệm gì.
Đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý và tổ chức chính trị xã hội, trách nhiệm mỗi cá nhân trong cộng đồng.
3. Công ty Lavie: Những doanh nghiệp thực hiện tốt những chính sách, pháp luật quy định về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được ưu tiên, khuyến khích những gì so với các doanh nghiệp không thực hiện tốt? Các chính sách ưu tiên này có mang lại lợi ích trực tiếp như thế nào đối với môi trường làm việc và lợi ích của người lao động? Đánh giá thực trạng tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp thông qua thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường trong thời gian qua. Bộ TN&MT sẽ có giải pháp gì để tăng cường giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp?
Về những vấn đề này, ông Nguyễn Thế Đồng trả lời: Khi doanh nghiệp tham gia vào quá trình thực thi các qui định về chuẩn mực BVMT hay thực hiện trách nhiệm xã hội của mình sẽ có những lợi ích mang lại cho chính doanh nghiệp như: Góp phần nâng cao hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp tham gia đầu tư vào BVMT sẽ góp phần tạo ra sự tin tưởng của xã hội và người tiêu dùng đối với chính doanh nghiệp, chính những sản phẩm của doanh nghiệp làm ra. Do vậy, hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được nâng lên, thị trường tiêu thụ các sản phẩm sẽ bền vững hơn.
Ngoài ra, sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Trong những năm vừa qua, các điều khoản cam kết về môi trường trong các Hiệp định thương mại song phương và đa phương đã là một phần không thể thiếu trong các cam kết hội nhập đó. Do vậy, khi doanh nghiệp tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực BVMT sẽ góp phần tạo ra cơ hội cho các sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế.

Ảnh minh họa

Khi tham gia đầu tư, thực hiện các nghĩa vụ về BVMT sẽ góp phần giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Trong ngắn hạn nếu các doanh nghiệp đầu tư, chuyển đổi công nghệ, quy trình sản xuất theo hướng góp phần BVMT có thể sẽ làm cho chi phí sản xuất của doanh nghiệp tăng lên nhưng trong dài hạn thì sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất thông qua giảm sử dụng năng lượng, nguyên vật liệu, giảm các chi phí liên quan đến pháp lý BVMT, chi phí khắc phục sự cố môi trường, tạo ra không gian làm việc hiệu quả cho người lao động. Chính vì vậy, trong dài hạn, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu chú trọng tới công tác BVMT.
Khi những chính sách ưu tiên này được thực hiện sẽ mang lại nhiều lợi ích trực tiếp cho người lao động, giáo dục cho người lao động thói quen tiết kiệm chống lãng phí trong việc sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước… Như vậy, việc thực hiện chính sách về bảo vệ môi trường chính là cách giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Ngoài ra, BVMT sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, nâng cao năng suất lao động. Vì người lao động là yếu tố quyết định tới sự sống còn của doanh nghiệp vì vậy khi bảo vệ môi trường đồng thời doanh nghiệp đã bảo vệ cho sức khỏe người lao động. Bên cạnh đó, việc BVMT sẽ tạo hình ảnh tốt với cư dân xung quanh, chính quyền và xã hội, củng cố niềm tin của đối tác và khách hàng với doanh nghiệp.
Cũng theo ông Đồng, thời gian qua, qua kết quả kiểm tra giám sát có thể thấy thức và nhận thức của doanh nghiệp về bảo vệ tài nguyên môi trường đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vi phạm về xả thảu ngày càng tinh vi, phức tạp nhằm trốn tránh chi phí xử lý chất thải hết sức tốn kém hoặc cố tình che giấu sự cố môi trường xảy ra ngoài ý muốn, nhằm trốn tránh trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, thời gian tới Bộ TNMT sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát và phối hợp với các địa phương thực hiện giám sát đặc biệt đối với một số dự án. Ngoài ra, bộ đang tích cực xây dựng tiêu chí để lực chọn những cơ sở, loại hình sản xuất tiềm ẩn rủi ro về môi trường để tổ chức kiểm soát đặt biệt…
Để làm được việc này, ông Nguyễn Thế Đồng khẳng định: Bộ TNMT cần sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị. Ông Đồng nhấn mạnh, sự kiện ký kết Chương trình phối hợp góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023 giữa Tổng LĐLĐVN và Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT) sẽ góp phần rất lớn trong việc tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, phát hiện các cơ sở chưa tuân thủ nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ môi trương sống xanh-sạch-đẹp hơn..
4. Đại diện của Tổng Công ty Xi măng: Xi măng là ngành dùng nhiều tài nguyên đất nước, chúng tôi luôn quan tâm việc đảm bảo môi trường, tránh ô nhiễm, đảm bảo sức khoẻ người lao động. Chúng tôi mong được biết chương trình phối hợp giữa Tổng liên đoàn lao động và Bộ Tài nguyên môi trường gồm nội dung gì? Và nội dung này ảnh hưởng như thế nào đến vai trò người lao động và tổ chức công đoàn?
Ông Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam: Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường đã kí cách đây 3 ngày. Toạ đàm hôm nay là một trong những hoạt động để hiện thực hoá.
Việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức các cấp công đoàn, người lao động đối với công tác tham gia, quản lý, giám sát bảo vệ môi trường. Đồng thời sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, lồng ghép phong trào xanh sạch đẹp.
Chương trình phối hợp bao gồm 7 nội dung:
1. Tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức và vận động CNVCLĐ tham gia quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên lồng ghép với phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Tổ chức các chương trình hành động và các hoạt động cụ thể nhân Ngày Môi trường thế giới (5.6), Tháng hành động vì Môi trường và các sự kiện môi trường khác hàng năm.
2. Phối hợp kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.
3. Biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn về quản lý, giám sát, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Biên soạn và cung cấp các tài liệu tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp cho CNVCLĐ lồng ghép với nội dung tuyên truyền, giáo dục về an toàn vệ sinh lao động.
4. Xây dựng chương trình lồng ghép về quản lý thống nhất hệ thống an toàn vệ sinh lao động với bảo vệ môi trường trong hệ thống công đoàn; phối hợp nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học và sử dựng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác của mỗi cơ quan.
5. Xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình CNVCLĐ tham gia quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đánh giá hiệu quả để nhân rộng mô hình; tổ chức Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường” tạo cơ hội trao đổi, thảo luận về công tác bảo vệ môi trường với người lao động tại các doanh nghiệp; đồng thời, tôn vinh người lao động, cán bộ công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường tại các
doanh nghiệp.
Tuyên truyền, giới thiệu về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong hệ thống các cơ quan của ngành tài nguyên - môi trường, trong các hoạt động truyền thông khác phù hợp với tính chất, nội dung của hoạt động.
6. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước và Bộ TN&MT giao: Chương trình quan trắc đánh giá tác động ảnh hưởng của môi trường lao động đến môi trường xung quanh, môi trường khu dân cư; Đánh giá sức khỏe môi trường, nhất là ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe người lao động nói riêng và dân cư xung quanh các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp; Triển khai ứng dụng các dự án kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm mục đích bảo vệ môi trường, phục vụ tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
7. Bảo đảm quỹ đất để triển khai thực hiện các dự án Thiết chế công đoàn tại các Khu công nghiệp - khu chế xuất và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các Thiết chế của công đoàn tại các Khu công nghiệp - khu chế xuất.
5. PV báo Dân Trí nêu câu hỏi: Bộ TN&MT và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có các giải pháp gì để tôn vinh những người lao động và tổ chức công đoàn có đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường?
Ông Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tôn vinh đội ngũ công nhân lao động, tổ chức công đoàn các cấp là một hoạt động cần thiết và đã được ghi rõ trong Chương trình phối hợp giữa Bộ Tài nguyên - Môi trường và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Năm 2018, chúng tôi sẽ phối hợp tổ chức diễn đàn và xét tặng Giải thưởng “Công nhân lao động vì môi trường” toàn quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 9/2018. Hoạt động này sẽ được duy trì hàng năm, nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến của đội ngũ công nhân lao động, tổ chức công đoàn các cấp trong các hoạt động giám sát, bảo vệ tài nguyên và môi trường.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ đạo các Sở TN&MT, các Liên đoàn lao động tỉnh, hàng năm phối hợp tổ chức xét tặng, tôn vinh những công nhân lao động, tổ chức công đoàn các cấp có thành tích xuất sắc trong các hoạt động giám sát, bảo vệ tài nguyên và môi trường tại các địa phương.
Hy vọng, hoạt động này sẽ tạo ra được một phong trào rộng khắp, khuyến khích công nhân lao động, tổ chức công đoàn các cấp hăng hái, nhiệt tình tham gia các hoạt động giám sát, bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
6. Đại diện Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đặt câu hỏi với ông Nguyễn Thế Đồng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT: Đối với doanh nghiệp thực hiện tốt vấn đề bảo vệ môi trường sẽ được ưu tiến, khuyến khích gì so với các doanh nghiệp chưa thực hiện tốt?
Ông Nguyễn Thế Đồng khẳng định: Việc thực hiện tốt các vấn đề về bảo vệ môi trường là trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế, có doanh nghiệp thực hiện tốt, có doanh nghiệp có biểu hiện trốn tránh.
Đối với những doanh nghiệp thực hiện chưa tốt vấn đề bảo vệ môi trường, nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật, tùy mức độ, có thể bị xử lý hình sự. Nếu các doanh nghiệp thực hiện tốt vấn đề này sẽ được xã hội ghi nhận, đồng thời thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp sẽ được nâng cao. Về phía cơ quan quản lý, hiện chúng tôi có chính sách khen thưởng vinh doanh các doanh nghiệp làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, Chính phủ cũng có nhiều chính sách vinh danh đối với doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong vấn đề này. Thực tế có thể thấy, xã hội sẵn sàng tẩy chay sản phẩm của doanh nghiệp nào nếu có những hành vi, động thái gây tổn hải đến sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng môi trường.
Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế, nếu doanh nghiệp làm tốt vấn đề về bảo vệ môi trường sẽ có lợi thế rất lớn trong việc xuất khẩu sản phẩm của mình ra nước ngoài. Khi tham gia đầu tư, thực hiện các nghĩa vụ về BVMT sẽ góp phần giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.
Như vậy, việc đầu tư và chi cho các hoạt động BVMT sẽ giúp doanh nghiệp thu được lợi ích nhiều mặt về kinh tế, xã hội và vị trí thương mại. Thông thường, đầu tư cho các sáng kiến cải tiến nhằm đáp ứng các yêu cầu về môi trường và chi cho BVMT luôn giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đầu vào cho sản xuất thông qua việc giảm tiêu hao năng lượng, tài nguyên, nhân lực. Mặt khác, các kết quả về BVMT cũng giúp doanh nghiệp cải thiện vị trí cạnh tranh trên thị trường một cách đáng kể, đặc biệt là trong xu thế ngày càng có nhiều nước thúc đẩy và triển khai các chương trình quốc gia về mua sắm và tiêu dùng xanh như hiện nay.
Quang Hùng
Ý kiến bạn đọc
Click Here To Refresh
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam
Tạp chí Điện tử Công nghiệp môi trường
Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Thái
Giấy phép Báo Điện tử số: 27/GP-BTTTT cấp 23/01/2019 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Tòa soạn: Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.
Điện thoại: 02432009454 * Email: vietbai@gmail.com