Thứ sáu 27/11/2020 02:14
Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019, chuyên đề “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt” đánh giá tổng thể các vấn đề về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của các cơ quan Trung ương và các địa phương. Báo cáo tập trung phân tích các nội

Đọc nhiều

dai-ichi
Xem phiên bản mobile