Thứ tư 02/12/2020 20:15
Trước năm 70 của thế kỷ thứ 20, hầu hết chất thải rắn (CTR) nói chung và chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) nói riêng ở nông thôn được tái sử dụng (hầu như không có thành phần nhựa, chất thải thực phẩm được tận dùng hoàn toàn vào việc chăn nuôi gia cầm, gia
|< < 1 2 3 4 5 > >|
Xem phiên bản mobile