16:29 | 01/10/2018

Hải Phòng đổi mới công tác thẩm định môi trường

Giám đốc Sở TN&MT TP. Hải Phòng Trần Văn Phương cho biết, Sở TNMT đang tích cực đổi mới hơn nữa công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Bên cạnh đó, Sở đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; cơ sở thuộc danh mục gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; cơ sở có phản ánh của người dân, các cơ quan báo chí hoặc đề xuất của chính quyền các địa phương.

Đô thị Hải Phòng. Ảnh: Hồng Phong

Cùng với đó, Sở TN&MT thành phố phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan, nhất là UBND các quận, huyện, Cảnh sát Môi trường, Tổng cục Môi trường Việt Nam, tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp(DN) thực hiện các nội dung cam kết trong báo cáo ĐTM, xử lý các doanh nghiệp được nhắc nhở song vẫn vi phạm.

 PV

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/hai-phong-doi-moi-cong-tac-tham-dinh-moi-truong-1327.html

In bài viết