14:49 | 21/08/2019

Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Theo báo cáo từ một số bệnh viện, mỗi ngày ngành Y tế thải ra môi trường khoảng 22 tấn rác nhựa, tương đương 5% tổng khối lượng rác thải y tế.

Theo VGP

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/giam-thieu-chat-thai-nhua-trong-nganh-y-te-1809.html

In bài viết