05:00 | 18/09/2019

11 kế hoạch trong lĩnh vực Cơ chế, chính sách và các hoạt động hỗ trợ phải hoàn thành trong năm 2020

Phát triển mạnh ngành Công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng đến năm 2020 trở thành ngành công nghiệp chủ lực, có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu xử lý ô nhiễm môi trường, sử dụng năng lượng bền vững. Đó là định hướng quan trọng trong Quyết định số 1292/QĐ-TTg.
TP HCM: Vissan vi phạm hàng loạt chính sách thuế Công ty Rạng Đông cam kết vật liệu sản xuất bị cháy không ảnh hưởng đến sức khỏe Lễ phát động cuộc thi viết "Nói không với rác thải nhựa"
11 ke hoach trong linh vuc co che chinh sach va cac hoat dong ho tro phai hoan thanh trong nam 2020
11 kế hoạch trong lĩnh vực Cơ chế, chính sách và các hoạt động hỗ trợ phải hoàn thành trong năm 2020

Theo Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày ngày 01 tháng 08 năm 2014 về việc phê duyệt kế hoạch hành động phát triển ngành Công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, có 09 kế hoạch trong lĩnh vực Cơ chế, chính sách và các hoạt động hỗ trợ phải hoàn thành trong năm 2020, cụ thể như sau:

1. Xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển ngành công nghiệp môi trường

2. Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và khung pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

3. Ban hành tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng cho sản phẩm

4. Xây dựng cơ chế, chính sách trợ giá mua điện từ các tổ máy phát điện đồng hành trong nhà máy đốt rác, tổ máy phát điện đồng hành từ khí biogas

5. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất, tiêu thụ bóng đèn chiếu sáng LED

6. Rà soát, sửa đổi Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

7. Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức liên quan về bảo vệ môi trường

8. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và hướng dẫn thực hiện Cơ chế tín chỉ chung (JCM) Việt Nam - Nhật Bản

9. Xây dựng quy định về thẩm định công nghệ, quản lý chất lượng đối với thiết bị, dây chuyền công nghệ xử lý môi trường.

10. Xây dựng quy định về xây dựng các cụm xử lý nước thải đối vớicác khu chung cư, cụm dân cư, tòa nhà lớn

11. Chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường giai đoạn 2016-2020 (tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” theo Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 20/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Các kế hoạch nói trên lần lượt giao cho các Bộ chủ trì như sau: (1-5 và 11) Bộ Công Thương; (6-8) Bộ Tài nguyên và Môi trường; (9) Bộ Khoa học và Công nghệ; (10) Bộ Xây dựng, thời gian thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020.

Nguyễn Hoàng

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/11-ke-hoach-trong-linh-vuc-co-che-chinh-sach-va-cac-hoat-dong-ho-tro-phai-hoan-thanh-trong-nam-2020-2449.html

In bài viết