13:10 | 17/09/2019

Xử lý dứt điểm những vướng mắc tại một số dự án, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương

Các Bộ, ngành liên quan xử lý dứt điểm những vướng mắc còn lại của Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương (Đề án).
Định hướng phát triển bền vững ngành Công Thương ​

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ 8 Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

xu ly dut diem cac vuong mac mot so du an doanh nghiep thuoc nganh cong thuong
Xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương

Thông báo số 329/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã hoàn thành tốt việc tiếp nhận bàn giao từ Bộ Công Thương để xử lý tiếp các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương. Sau gần 3 năm triển khai Đề án, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành và các Tập đoàn, Tổng Công ty đã hoàn thành trên 75% khối lượng nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động triển khai Đề án.

Hầu hết các dự án, doanh nghiệp thuộc Đề án đều đã có chuyển biến nhất định. Trong số 6 dự án trước đây hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng thua lỗ thì đã có 2 dự án bước đầu có lãi, 4 dự án còn lại từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu bù đắp chi phí biến đổi, giảm lỗ so với cùng kỳ, cá biệt có dự án đạt doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 xấp xỉ bằng cả năm 2018 (Dự án nhà máy sản xuất Đạm Ninh Bình). Đối với 3 dự án trước đây dừng sản xuất kinh doanh thì đã có 2 dự án vận hành trở lại, 1 dự án đã sẵn sàng khởi động lại khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Để hoàn thiện Đề án, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, cơ quan, Kiểm toán Nhà nước, các Tập đoàn, Tổng Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm, đúng và kịp thời các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ liên quan đến xử lý các doanh nghiệp theo Đề án; yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành hoàn thiện Báo cáo của Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện việc xử lý các tồn tại, yếu kém đối với các dự án, doanh nghiệp chậm tiến bộ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương (cập nhật số liệu đến tháng 8/2019) trước ngày 20/9/2019 để gửi các thành viên Ban Chỉ đạo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ thông qua để gửi Thường trực Ban Bí thư (qua Văn phòng Trung ương) và Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2019.

Đồng thời, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các Tập đoàn, Tổng Công ty, hoàn thiện Tờ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về chủ trương để xử lý dứt điểm các vướng mắc mấu chốt còn lại của Đề án, như vướng mắc pháp lý trong quyết toán các hợp đồng EPC các dự án, doanh nghiệp; các giải pháp tài chính, tín dụng; hướng xử lý đối với một số dự án, doanh nghiệp cụ thể, gửi Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2019.

Thu Trang

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/xu-ly-dut-diem-nhung-vuong-mac-tai-mot-so-du-an-doanh-nghiep-thuoc-nganh-cong-thuong-2552.html

In bài viết