15:35 | 08/05/2019

Kế hoạch hành động thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025

Nhằm mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp môi trường trở thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế, cơ bản đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường trong nước; từng bước tiến tới xuất khẩu các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo vệ môi trường có lợi thế cạnh tranh, ngày 04/5, Bộ Công Thương đã phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025.


Hình minh họa


Mục tiêu cụ thể, đến năm 2021 xây dựng được khung chính sách đồng bộ để phát triển ngành công nghiệp môi trường, có vai trò quan trọng trong tổng thể phát triển nền kinh tế của Việt Nam. Đến năm 2025, phát triển sản xuất thiết bị và sản phẩm đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo vệ môi trường trong nước, từng bước xuất khẩu các thiết bị, sản phẩm có lợi thế và năng lực cạnh tranh; năng lực sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu xử lý nước cấp và nước thải; 60-70% nhu cầu thiết bị xử lý và tái chế chất thải rắn; 70-80% nhu cầu thiết bị xử lý khí thải; 50-60% nhu cầu thiết bị thu gom, vận chuyển và phân loại chất thải; 60-70% nhu cầu sản phẩm bảo vệ môi trường; xuất khẩu được 20-30% sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường.

 Mai Lan

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-de-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-moi-truong-den-nam-2025-298.html

In bài viết