08:00 | 05/12/2019

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm gỗ Hưng Yên

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm gỗ Hưng Yên của Chi nhánh Công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung.
Trường hợp nào phải điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường?
phe duyet bao cao danh gia tac dong moi truong du an nha may san xuat cac san pham go hung yen
Yêu cầu nhà máy không phát thải khí thải có mùi khó chịu vào môi trường.

Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm gỗ Hưng Yên có quy mô sản xuất 1.800.000 m2/năm (tương đương 9.000 tấn/năm) ván lát sàn công nghiệp, 62.400 cánh cửa gỗ công nghiệp/năm (tương đương 3.120 tấn/năm). Nhà máy đặt tại địa phận thuộc xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, với diện tích nhà xưởng là 15.000 m2.

Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án: Thu gom, xử lý nước thải rửa máy trộn keo như chất thải nguy hại; thu gom, xử lý toàn bộ nước thải định kỳ phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt và nước thải sinh hoạt phát sinh đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp – QCĐP 02:2019/HY trước khi thải ra môi trường; nước mưa chảy tràn phải được thu gom, xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường; xây dựng hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải.

Bên cạnh đó, dự án phải thu gom, xử lý bụi gỗ phát sinh từ các máy cưa, máy tạo hèm; thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ lò dầu tải nhiệt, máy tẩm keo, máy sấy, máy lăn keo và khu vực pha hóa chất aceton vào sơn đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Khí thải đối với bụi và các chất vô cơ giá trị giới hạn B, QCVN 20:2009/BTNMT – Khí thải đối với một số chất hữu cơ và đảm bảo điều kiện làm việc của người lao động theo tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế; không phát thải khí thải có mùi khó chịu vào môi trường.

Cũng tại Quyết định phê duyệt, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu đơn vị phải vận hành các công trình xử lý chất thải thường xuyên liên tục, đúng theo quy trình kỹ thuật và phải được thể hiện trong nhật ký vận hành, đảm bảo nước thải, khí thải sau thiết bị xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho phép. Thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý toàn bộ các chất thải rắn công nghiệp, rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu, số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 36/2015/BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường để được kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án đi vào vận hành chính thức theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường.

Thúy Hà

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-nha-may-san-xuat-cac-san-pham-go-hung-yen-5072.html

In bài viết