17:51 | 20/01/2020

Đề xuất tăng vốn điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Bộ Tài nguyên & Môi trường đang tổ chức lấy ý kiến góp xây dựng dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ).
Nâng vốn điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường lên 3.000 tỉ đồng?
de xuat tang von dieu le quy bao ve moi truong viet nam
Quỹ Bảo vệ môi trường sẽ hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo Bộ Tài nguyên & Môi trường, Dự thảo Quyết định được hoàn thiện để khắc phục những bất cập hiện nay, đặc biệt là quy định về nguồn vốn của Quỹ (bao gồm vốn điều lệ và vốn bổ sung hằng năm); đồng thời bổ sung, chỉnh sửa các quy định về mô hình và tổ chức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Quỹ theo Thông báo số 420/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Dự thảo Quyết định gồm có 10 điều, trong đó xác định Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là Quỹ Bảo vệ môi trường quốc gia, là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập; có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, con dấu và báo cáo tài chính riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Trụ sở chính của Quỹ đặt tại thành phố Hà Nội.

Quỹ hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có chức năng cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, tài trợ, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu không nằm trong kế hoạch ngân sách nhà nước trên phạm vi toàn quốc và bảo đảm an ninh tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tên giao dịch của Quỹ bằng tiếng Anh: Viet Nam Environment Protection Fund, viết tắt là VEPF.

Dự thảo đề xuất nâng mức vốn điều lệ của Quỹ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng; đến năm 2025, được cấp đủ 3.000 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của Quỹ được hình thành từ các nguồn: Ngân sách nhà nước cấp; Quỹ đầu tư phát triển.

Trình tự, thủ tục cấp vốn điều lệ cho Quỹ thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản liên quan.

Thúy Hà

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/de-xuat-tang-von-dieu-le-quy-bao-ve-moi-truong-viet-nam-5396.html

In bài viết