13:01 | 02/03/2020

Điều kiện kinh doanh chế phấm sinh học trong xử lý chất thải

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường, trong đó có chế phấm sinh học trong xử lý chất thải
Bãi bỏ 77 điều kiện kinh doanh lĩnh vực TNMT
dieu kien kinh doanh che pham sinh hoc trong xu ly chat thai

Theo Điều 17 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP Điều kiện kinh doanh chế phấm sinh học trong xử lý chất thải, tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhập khẩu chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải phải được cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ- CP. Chế phẩm sinh học đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học nhưng có thay đổi về thành phần hoặc hàm lượng các hoạt chất trong chế phẩm sinh học làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý và tính an toàn đối với sức khỏe con người và sinh vật thì phải đăng ký cấp lại giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP.

Quang Minh

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/dieu-kien-kinh-doanh-che-pham-sinh-hoc-trong-xu-ly-chat-thai-5607.html

In bài viết