10:24 | 27/03/2020

Bình Thuận:

Di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương theo hướng phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, đáp ứng với yêu cầu chất lượng cuộc sống ngày càng cao của cộng đồng dân cư và của người lao động, UBND tỉnh Bình Thuận vừa có Văn bản chỉ đạo về việc thực hiện di dời các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ gây ô nhiễm môi trường đang hoạt động trong dân cư vào các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung.
Bình Thuận: Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm không khí

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở TN&MT Bình Thuận khẩn trương nghiên cứu quy định tại Điều 33 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Bảo vệ môi trường và Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ để xác định các đối tượng gây ô nhiễm môi trường đang hoạt động trong dân cư.

Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương xây dựng chính sách hỗ trợ di dời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Cụ thể, chính sách hỗ trợ phải đảm bảo đúng quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; đồng thời, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau khi di dời vẫn phải ổn định sản xuất.

di doi cac co so gay o nhiem moi truong ra khoi khu dan cu
Các cơ sở sản xuất không đảm bảo môi trường và phù hợp với quy hoạch sẽ phải di dời ra khỏi khu dân cư.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao cho UBND thành phố Phan Thiết tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời thông báo chủ trương di dời các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp với quy hoạch đang hoạt động trong dân cư vào các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung để các cơ sở này biết và chủ động triển khai thực hiện.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư tập trung; tăng cường tuyên truyền, vận động di dời theo chủ trương của tỉnh; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thu Trang

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/di-doi-cac-co-so-gay-o-nhiem-moi-truong-ra-khoi-khu-dan-cu-5811.html

In bài viết