01:38 | 12/04/2020

Chính phủ ban hành Nghị quyết:

Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đây là Nghị quyết có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp và có xu hướng kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Tạp chí điện tử Công nghiệp môi trường trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

PV tổng hợp

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/cac-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-5933.html

In bài viết