08:20 | 15/04/2020

Nghiên cứu xây dựng định hướng và phương án giảm phát thải khí nhà kính đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội

Nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính sách phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, các-bon thấp, hình thành môi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy thực hiện các giải pháp tiềm năng, huy động các nguồn lực hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam, mới đây Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng định hướng và các phương án giảm phát thải khí nhà kính trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam”.
Nỗ lực giảm thiểu phát thải khí nhà kính của Hà Nội
nghien cuu xay dung dinh huong va phuong an giam phat thai khi nha kinh dam bao muc tieu phat trien kinh te xa hoi
Việc tăng nồng độ các khí nhà kính, sẽ làm tăng nhiệt độ trên toàn cầu 

Đây là nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia thuộc lĩnh vực biến đổi khí hậu. Đề tài hướng đến những mục tiêu cụ thể sau: Đánh giá được tổng quan tình hình phát thải khí nhà kính, tiềm năng, cơ hội, và các thách thức giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam đến năm 2020; nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, thử nghiệm các mô hình tính toán giảm phát thải khí nhà kính phù hợp điều kiện Việt Nam và dự báo tác động tới phát triển kinh tế - xã hội khi thực hiện giảm phát thải khí nhà kính và cuối cùng là đề xuất được định hướng giảm phát thải khí nhà kính, các phương án giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng đất và lĩnh vực quản lý chất thải, và khung chính sách thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam.

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ phải đáp ứng được các nội dung nghiên cứu chủ yếu, như: Nội dung 1: Tổng hợp cơ sở lý luận về khí nhà kính, hệ thống hóa phương pháp luận và kinh nghiệm quốc tế về tiếp cận các-bon thấp, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên và các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính; Nội dung 2: Phân tích thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá tổng quan về phát thải khí nhà kính ở Việt Nam; tổng hợp nhữngđịnh hướng lớn về phát triển bền vững, phát triển kinh tế - xã hội; phân tích xu hướng phát thải, cơ hội và thách thức đối với giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam; Nội dung 3: Phân tích đặc điểm, tình hình phát triển, thực trạng các giải pháp, thử nghiệm các mô hình tính toán giảm phát thải khí nhà kính, đề xuất các giải pháp kỹ thuật - công nghệ giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực AFOLU và lĩnh vực quản lý chất thải phù hợp với điều kiện của Việt Nam; Nội dung 4: Đề xuất khung chính sách thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 24 tháng.

Thuý Hà

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/nghien-cuu-xay-dung-dinh-huong-va-phuong-an-giam-phat-thai-khi-nha-kinh-dam-bao-muc-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5955.html

In bài viết