15:55 | 21/08/2020

Sở Công Thương Thanh Hóa

Địa chỉ: Khu đô thị mới Đông Hương, TP. Thanh hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.728080

Giám đốc: Lê Tiến Lam

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/so-cong-thuong-thanh-hoa-6673.html

In bài viết