16:18 | 28/08/2020

Ý kiến của Bộ Xây dựng về Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại khu xử lý Đình Vũ

Bộ Xây dựng đã có công văn 3963/BXD-HTKT nêu ý kiến về việc thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại khu xử lý Đình Vũ, quận Hải An.
Quảng Ngãi: Phân bổ 9,6 tỷ đồng cho Nhà máy xử lý chất thải rắn Sơn Hà
y kien cua bo xay dung ve du an nha may xu ly chat thai ran tai khu xu ly dinh vu
Khoảng 800 tấn rác tại các quận nội thành Hải Phòng được thu gom bằng xe đẩy, chuyển về nơi tập kết mỗi ngày.

Công văn nêu rõ, Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3168/SXD-QHKT ngày 03/7/2020 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại khu xử lý Đình Vũ, quận Hải An.

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh cục bộ quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

Ngày 06/01/2020, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 64/BXD-HTKT về việc điều chỉnh cục bộ khu xử lý chất thải rắn tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên trong quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố.

Theo văn bản số 3168/SXD-QHKT đề xuất “địa điểm xây dựng Nhà máy điện rác thay thế tại khu xử lý chất thải rắn Đình Vũ” cần được rà soát phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt (Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 03/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An đến năm 2025;...). Trường hợp có điều chỉnh cần báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng cần tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, khoản 10 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Về khoảng cách an toàn về môi trường (ATMT) đối với cơ sở xử lý chất thải rắn:

Đối với khoảng cách ATMT của cơ sở xử lý chất thải rắn, được quy định tại mục 2.12.4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sau đây gọi là QCVN 01:2019/BXD), trong đó lưu ý: Nhà, công trình chứa dây chuyền xử lý chất thải rắn (CTR) bằng phương pháp sinh học và nhà, công trình chứa lò đốt CTR phải đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường (ATMT) > 500 m.

Thu Vân

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/y-kien-cua-bo-xay-dung-ve-du-an-nha-may-xu-ly-chat-thai-ran-tai-khu-xu-ly-dinh-vu-6712.html

In bài viết