10:03 | 09/09/2020

Phát động 'Giải thưởng thành phố thông minh'

Nhằm góp phần thúc đẩy nhanh việc xây dựng, phát triển thành phố thông minh bền vững tại Việt Nam và tiến trình chuyển đổi số quốc gia, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam vừa chính thức phát động Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2020 (Vietnam Smart City Award).
Xây dựng thành phố thông minh và cuộc đua tại Việt Nam
Phát động 'Giải thưởng thành phố thông minh'
Phát động Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2020 (Vietnam Smart City Award). Ảnh: Hiền Minh

Theo đó, bắt đầu từ năm 2020 Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam sẽ được tổ chức thường niên, qua đó nhằm tôn vinh, cổ vũ các thành phần, các đơn vị đã và đang có những đóng góp giúp thông minh hóa các đô thị tại Việt Nam, đồng thời góp phần tạo ra nguồn động lực thúc đẩy các sáng tạo công nghệ song hành cùng các sáng tạo về cơ chế, chính sách giúp các thành phố nhanh chóng trở thành những thành phố có giá trị, có sức sống, sức cạnh tranh, và phát triển bền vững, thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Giải thưởng thành phố thông minh trong lần tổ chức đầu tiên sẽ xét trao thưởng cho 4 nhóm đối tượng, bao gồm:

Nhóm 1: Các đô thị thuộc 6 loại hình đô thị của Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP.

Nhóm 2: Các dự án bất động sản, khu đô thị, tòa nhà thông minh.

Nhóm 3: Các dự án bất động sản công nghiệp (Business park).

Nhóm 4: Các giải pháp công nghệ cho các thành phố, dự án bất động sản, khu công nghiệp thông minh.

Tiêu chí cho Nhóm 1 hướng tới khuyến khích xây dựng hành lang pháp lý, quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, nguồn lực, dịch vụ công, các tiện ích thông minh. Nhóm 2 hướng tới cổ vũ xây dựng môi trường đáng sống, đa tiện ích, cộng đồng văn minh cho cư dân. Nhóm 3 hướng tới khuyến khích tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh hoàn chỉnh hấp dẫn cho các doanh nghiệp Việt Nam và FDI. Nhóm 4 hướng tới thúc đẩy những sáng tạo công nghệ đem lại hiệu quả cao trong ứng dụng tại tất cả các hoạt động của các thành phố, khu đô thị, các dự án bất động sản và bất động sản công nghiệp.

Thúy Hà

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/phat-dong-giai-thuong-thanh-pho-thong-minh-6754.html

In bài viết