01:57 | 25/04/2019

Xã Đại Hiệp tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính

Những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã đạt được kết quả tích cực. Đại Hiệp đang dần trở thành điểm sáng về cải cách hành chính tại địa phương được các tổ chức, cá nhân đánh giá cao.

Công tác cải cách hành chính tại UBND xã Đại Hiệp được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng chính quyền, trọng tâm là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức xã. UBND xã thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc và phân công nhiệm vụ mỗi khi có thay đổi về nhân sự theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Gắn rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính. Công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, UBND xã đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL đầu kỳ và hàng năm theo hướng dẫn. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững trật tự an ninh trên địa bàn.


Ông Đỗ Thanh Cảng - Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp


Tất cả các vấn đề của người dân đều được cán bộ giải quyết nhanh chóng, kịp thời.


Việc công khai các thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết đã góp phần cung cấp đầy đủ các thông tin về cải cách TTHC có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng hơn cho người dân và doanh nghiệp đến giải quyết công việc.
UBND xã đã triển khai TTHC theo hình thức dịch vụ công. So với trước đây, các TTHC bây giờ được giải quyết nhanh chóng, giảm đáng kể phiền hà cho người dân. Những đơn thư phức tạp đều được tham mưu giải quyết rốt ráo, theo đúng quy trình. Còn các thủ tục đơn giản như xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy khai sinh… trong đó 100% trường hợp khai sinh mới đều được thực hiện thủ tục Một cửa liên thông “đăng ký khai sinh, đăng ký hộ khẩu thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”. Với phương châm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, UBND xã đã tổ chức hội nghị triển khai đến các cấp ủy Đảng, các ban ngành đoàn thể, khu dân cư và cán bộ công chức về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức của phường trong việc thực thi công vụ.

 Quỳnh Hương

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/xa-dai-hiep-tap-trung-lam-tot-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-678.html

In bài viết