15:16 | 15/09/2020

Cần Thơ: Nỗ lực tăng tỷ lệ cấp nước và thu gom, xử lý nước thải

Trong quá trình xây dựng các quy hoạch của thành phố trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ cần tập trung đến vấn đề dự báo toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, môi trường để xác định được nhu cầu về hạ tầng, trong đó có hệ thống giao thông cấp nước, thu gom và xử lý nước thải.
Phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045
can tho no luc tang ty le cap nuoc va thu gom xu ly nuoc thai
Các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ mở rộng mạng lưới đầu tư các đường ống để phục vụ người dân.

Hệ thống cấp nước thành phố Cần Thơ hiện đang có 12 nhà máy cấp nước đô thị với công suất 174.420m3/ngày, đêm và hệ thống trạm cấp nước nông thôn với công suất 30.164m3/ngày, đêm.

Các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố mở rộng mạng lưới đầu tư các đường ống để phục vụ người dân, thực hiện các dự án chống thất thoát, thất thu nước sạch, cấp nước an toàn theo lộ trình được duyệt.

Thành phố Cần Thơ cũng đã tham gia vào các chương trình, dự án liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn. Nhà máy xử lý nước thải tại quận Cái Răng đang thu gom và xử lý nước thải cho quận Ninh Kiều, đáp ứng 25% tổng nhu cầu xử lý nước thải đô thị của thành phố. Thành phố đã phê duyệt các đồ án quy hoạch liên quan đến thoát nước, chống ngập trên địa bàn, làm cơ sở để triển khai các giải pháp chống ngập đã đề ra…

Thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, thể hiện vai trò kết nối giao thông với các địa phương trong vùng, thành phố Cần Thơ đã dừng khai thác nước ngầm, chỉ để lại 1 -2 nhà máy sử dụng dự phòng cho trường hợp cấp bách khi cần thiết.

Sở Xây dựng thành phố cũng đã phối hợp các đơn vị cấp nước xây dựng phương án bảo vệ nguồn nước mặt, đảm bảo an ninh nguồn nước; đồng thời chủ động liên hệ Tổ chức Hợp tác phát triển Ðức, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải nhằm nâng tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn; nghiên cứu sử dụng kỹ thuật chiếu sáng tạo điểm nhấn mang thương hiệu Cần Thơ...

Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục quan tâm phát triển đô thị, dành nguồn vốn trung hạn cho giai đoạn 2020 - 2025 đầu tư phát triển giao thông hạ tầng, nhất là dự án mang tính kết nối; đồng thời, tăng cường quản lý, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, liên quan đến vấn đề cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, thành phố nỗ lực tăng tỷ lệ cấp nước và thu gom, xử lý nước thải.

Tại buổi làm việcvới thành phố Cần Thơ về tình hình giao thông, xử lý nước thải, đảm bảo cấp nước an toàn trên địa bàn thành phố, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Ðình Toàn nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng các quy hoạch của thành phố trong thời gian tới, Cần Thơ cần tập trung đến vấn đề dự báo toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, môi trường để xác định được nhu cầu về hạ tầng, trong đó có hệ thống giao thông cấp nước, thu gom và xử lý nước thải.

Thu Vân

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/can-tho-no-luc-tang-ty-le-cap-nuoc-va-thu-gom-xu-ly-nuoc-thai-6797.html

In bài viết