14:08 | 26/09/2021

Yên Bái “Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số”

Yên Bái mong muốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các đơn vị tư vấn sớm triển khai thực hiện Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số” được đầu tư xây dựng góp phần làm thay đổi nhận thức và phương thức sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc của địa phương.

Ngày 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn có buổi làm việc trực tuyến với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về công tác chuẩn bị cho Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Với mục tiêu xây dựng mới hoặc sửa chữa nâng cấp các cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao thông thiết yếu nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc miền núi, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, từ đó góp phần làm thay đổi nhận thức và phương thức sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc, UBND tỉnh Yên Bái trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại tờ trình số 28/TT-UBND ngày 12/4/2021.

Yên Bái “Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
Rừng trúc Nả Háng Tủa Chử thuộc xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số” được đầu tư xây dựng tại 5 huyện, thị xã của tỉnh Yên Bái gồm: Văn Chấn, Văn Yên, Mù Cang Chải, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ. Dự án tập trung đầu tư 10 tiểu dự án, trong đó 5 tiểu dự án thủy lợi và 5 tiểu dự án đường giao thông với tổng mức đầu tư 2.078 tỷ đồng, gồm: vốn vay ODA 1.600 tỷ đồng, vốn đối ứng 478 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2025.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã trao đổi với phía Ngân hàng ADB về tình hình biến đổi khí hậu của tỉnh trong những năm qua và những tác hại của biến đổi khí hậu đối với đời sống người dân. Đồng thời, mong muốn phía Ngân hàng ADB và các đơn vị tư vấn sớm triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để cung cấp thông tin, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chuẩn bị tốt các điều kiện cho phía đối tác đi thực địa nghiên cứu thực tế tại cơ sở; đồng thời cho rằng, đây là nguồn vốn quan trọng được phía ADB đồng ý tài trợ cho tỉnh Yên Bái, theo cách tiếp cận mới. Đặc biệt, phía ADB đánh giá cao tỉnh Yên Bái đã có những cách làm hiệu quả từ những dự án mà phía ADB tài trợ cho tỉnh thời gian qua./.

Trần Chiến

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/yen-bai-phat-trien-co-so-ha-tang-xanh-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-cho-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-7744.html

In bài viết