08:05 | 10/01/2022

Khu đô thị Du lịch sinh thái Hạ Long Star

Một số hình hình ảnh về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp các công trình thương mại, dịch vụ du lịch và hỗn hợp thuộc dự án khu đô thị Du lịch sinh thái Hạ Long Star (Điện thoại liên hệ: 02033511777).

Một

Khu đô thị Du lịch sinh thái Hạ Long Star
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp các công trình thương mại, dịch vụ du lịch và hỗn hợp thuộc dự án khu đô thị Du lịch sinh thái Hạ Long Star
Khu đô thị Du lịch sinh thái Hạ Long Star
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp các công trình thương mại, dịch vụ du lịch và hỗn hợp thuộc dự án khu đô thị Du lịch sinh thái Hạ Long Star
Khu đô thị Du lịch sinh thái Hạ Long Star
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp các công trình thương mại, dịch vụ du lịch và hỗn hợp thuộc dự án khu đô thị Du lịch sinh thái Hạ Long Star

Đường dẫn bài viết: https://congnghiepmoitruong.vn/khu-do-thi-du-lich-sinh-thai-ha-long-star-8034.html

In bài viết