Thứ bảy 11/07/2020 15:54
Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

Bài 3: Các biện pháp bảo vệ môi trường Dự án Cải tạo hồ sinh học làm nơi tiếp nhận rác

22/03/2020 13:00
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Công trình cải tạo hồ sinh học làm nơi tiếp nhận rác và hợp nhất hồ sinh học với các ô 4, 7, 9 giai đoạn I” tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội vừa được Bộ Tài nguyên & Môi trường phê duyệt, đã đề xuất các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể.
Bài 2: Tác động môi trường từ Dự án cải tạo hồ sinh học làm nơi tiếp nhận rác Bài 1: Công nghệ vận hành chôn lấp rác
bai 3 cac bien phap bao ve moi truong du an cai tao ho sinh hoc lam noi tiep nhan rac
Chất thải rắn phát sinh sẽ được thu gom vào các thùng chứa rác và đưa tới bãi chôn lấp.

Thu gom và xử lý nước thải: Tách riêng nước mưa và nước rỉ rác bằng cách bố trí các mương thu nước mặt và mương thu nước rác riêng. Mương thu gom nước rỉ rác có kết cấu bằng mương bê tông cốt thép BxH=0,5mx0,5m đúc sẵn, tường thành rãnh dày 0,15m mác 250 đá 1x2, đáy mương bê tông mác 250 đá 1x2 dày 0,15m. Thành trong mương tiếp giáp ô rác đục lỗ thu nước rác D20 đặt so le nhau.

Quy trình công nghệ xử lý nước thải của Dự án như sau: Nước thải sinh hoạt Hệ thống thu gom Cụm bể tự hoại Hồ chứa nước rỉ rác Trạm xử lý nước rỉ rác tập trung.

+ Nước rửa xe Bể lắng Hồ chứa nước rỉ rác Trạm xử lý nước rỉ rác tập trung.

+ Nước rỉ rác Bể sục vôi kết hợp lắng Tháp làm thoáng loại NH3 Bể keo tụ lắng Tháp Stripping Các bể lọc yếm khí Các bể lọc hiếu khí Bể lắng bùn hoạt tính Bể lọc Bể hấp thụ Bể khử trùng.

Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục để kiểm soát lưu lượng nước thải đầu vào, lưu lượng nước thải đầu ra cùng các thông số nhiệt độ, pH, COD, TSS, Amoni tại cửa xả hệ thống xử lý nước thải của Dự án và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội theo quy định.

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn (cột B2) và QCTĐHN 02:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (cột B, hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0) trước khi xả vào suối Lai Sơn.

Xử lý bụi, khí thải: Phun chế phẩm sinh học khử mùi hôi tại khu vực bãi chôn lấp rác. Phun thuốc diệt muỗi, ruồi và các vi sinh vật gây bệnh trên toàn bộ bề mặt bãi chôn lấp rác. Rắc vôi bột theo tỉ lệ 1 kg/tấn rác. Phủ đất bổ sung (hoặc vật liệu phủ bãi tương đương như Posi - Shell) trên bề mặt toàn bộ diện tích mặt rác với chiều dày phủ 0,15 – 0,2m. Lắp đặt hệ thống ống thu khí gas.

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường: Chất thải rắn phát sinh được thu gom vào các thùng chứa rác và đưa tới bãi chôn lấp. Bùn thải từ trạm xử lý nước thải: Tách nước có trong bùn và lưu giữ tại khu vực chứa bùn thải tại trạm xử lý nước thải. Định kỳ tiến hành bơm hút bùn thải sang các ô chôn lấp hợp vệ sinh của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: thu gom, xử lý các loại chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại: Xây dựng nhà kho chứa hóa chất và chất thải nguy hại, có diện tích 30m2. Nhà kho được xây dựng có mái che, nền bê tông cốt thép, tường xây gạch và có bố trí biển báo kho chất thải nguy hại, kho hóa chất. Các khu vực chứa hóa chất có các biển thông tin và an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn hóa chất, khu vực nguy hiểm theo quy định.

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo các yêu cầu của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác: Không sử dụng còi vào ban đêm trong quá trình vận chuyển rác. Vận chuyển đúng tải trọng cho phép của phương tiện. Trồng cây xanh xung quanh bãi chôn lấp.

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành Dự án.

Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: Hồ sự cố 6.1 (dung tích 135.000 m3 ) có thời gian lưu chứa nước thải khoảng 10 ngày. Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình đảm bảo động liên tục và giảm thiểu rủi ro sự cố.

Phòng chống sự cố tràn nước rỉ rác: Khoanh vùng khu vực nước rác tràn ra ngoài, trường hợp nước rác mới tràn ra hồ sinh học sẽ lưu giữ tại hồ sau đó bố trí thiết bị bơm nước từ hồ về các hồ chứa nước rác để xử lý.

Phòng ngừa sự cố trạm xử lý nước thải: Có kế hoạch duy tu bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên; trang bị máy móc kỹ thuật dự phòng tại mỗi công đoạn xử lý; định kỳ kiểm tra chất lượng nước thải sau xử lý (tần suất 3 tháng/lần) và báo cáo tình hình thu gom, xử lý cho cơ quan quản lý.

Ứng phó sự cố mưa bão làm sạt lở bờ bao ô chôn lấp khi mưa to gây ngập úng: Sử dụng bạt che phủ đoạn sạt lở để tránh và giảm thiểu nước mưa tác động trực tiếp đến đoạn đang xảy ra sự cố.

Xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của Dự án:

Hệ thống ống thu khí bãi rác: được lắp đặt với khoảng cách 50m đặt 1 ống theo đỉnh của tam giác đều.

Khu lưu chứa chất thải nguy hại và kho hóa chất có tổng diện tích 30 m2 , nhà kho được xây dựng có mái che, nền bê tông cốt thép, tường xây gạch và có bố trí biển báo theo quy định.

Trạm xử lý nước rỉ rác Nam Sơn: công suất tối đa 2.000 m3 /ngày.

Trạm xử lý nước rỉ rác Minh Đức: công suất tối đa 1.000 m3 /ngày. Trạm xử lý nước rỉ rác Phú Điền: công suất tối đa 1.500 m3 /ngày.

 Hồ sự cố 6.1 dung tích 135.000 m3 .

Quang Minh
Xem phiên bản mobile