Thứ sáu 24/01/2020 09:25

Ban hành danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng, đặc biệt

13/02/2019 16:36
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 124/QĐ-TTg Ban hành danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng, đặc biệt.


Hồ chứa nước Dầu Tiếng thuộc danh mục hồ chứa nước quan trọng

 Mai Lan
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile