Thứ năm 09/04/2020 11:17

Cần có quy trình kiểm toán các dự án môi trường tại Việt Nam

06/03/2019 16:46
Theo ông Hồ Đức Phớc- Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN), kiểm toán môi trường là loại hình mới với Việt Nam, nên cần thiết lập quy trình cho các dự án về môi trường.


Cần có qui trình kiểm toán các dự án môi trường tại Việt Nam

Tổng KTNN cho rằng, trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam là nước đang phát triển, sẽ còn thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, nếu không có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, sẽ tạo điều kiện cho phế thải, công nghệ, máy móc lạc hậu nhập khẩu vào, biến Việt Nam thành "bãi rác" của thế giới, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cũng như sự phát triển bền vững của đất nước.
Trong 2 năm qua, KTNN đã thực hiện hàng loạt cuộc kiểm toán liên quan tới môi trường như kiểm toán quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014-2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và một số tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó là các cuộc kiểm toán về quản lý, khai thác, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp gắn liền với bảo vệ môi trường ở Hậu Giang; kiểm toán giải pháp sử dụng túi ni-lông thông thường tại TP HCM theo đề án của Chính phủ; kiểm toán quản lý môi trường tại các khu công nghiệp Bắc Ninh; dự án xây dựng cở sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng cường toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 2014-2017; Kiểm toán chương trình nước sạch và môi trường nông thôn 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng; Kiểm toán chương trình giảm nhẹ và thích ứng với biến đối khí hậu,…
Dù vậy, kiểm toán môi trường là loại hình mới với Việt Nam. Do chưa có quy trình nên cách làm chủ yếu là xác định tiêu chí, mục tiêu, rồi có đề án. Đây là vấn đề đang được phía kiểm toán xây dựng và xin ý kiến các bộ, ngành.

 Mai Hoa
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile