Thứ sáu 28/02/2020 06:19

CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, nhiệm kỳ 2018 - 2023

24/01/2019 22:29
Ngày 21/1/2019, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) lần thứ ba, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quang Huy - Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐCTVN, cùng các Phó Chủ tịch CĐCTVN.


Hội nghị đã thông qua Dự thảo báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018 và chương trình công tác năm 2019; Báo cáo về công tác tài chính; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCTVN; Kế hoạch triển khai các Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam.

 Hoa Mai
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile