Thứ hai 28/11/2022 22:27
Dòng sự kiện

Chính phủ phê duyệt đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản

01/08/2022 22:23
Với mục tiêu kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm trong các hoạt động thủy sản; phòng và giải quyết các sự cố môi trường; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản môi trường sống, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 911/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030.

Mục tiêu của đề án là đến năm 2030, nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản được điều tra, đánh giá, quản lý và kiểm soát; chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học.

Chính phủ phê duyệt đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản
Các địa phương cần có hạn ngạch và giám sát khai thác thủy sản. Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Mục tiêu chung của đề án nhằm kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm trong các hoạt động thủy sản; phòng ngừa và giải quyết các sự cố môi trường; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, môi trường sống. Qua đó, góp phần ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học; nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Nguồn vốn tự nhiên thủy sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội từng bước được nghiên cứu, kiểm kê, đánh giá; xây dựng, áp dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên và đầu tư phát triển nguồn vốn tự nhiên thủy sản; xử lý các vấn đề môi trường trong hoạt động thủy sản; tăng cường năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trong ngành thủy sản.

Gia Thanh

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều

Xem phiên bản di động