Thứ hai 28/11/2022 22:53
Dòng sự kiện

Đông Anh: Nỗ lực xử lý rác tại nhà giúp giảm 59% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt

01/04/2022 15:00
Từ đầu năm 2021, Huyện Đông Anh bắt đầu triển khai chương trình thu gom, phân loại và xử lý rác tại hộ gia đình.
Đông Anh: Nỗ lực xử lý rác tại nhà giúp giảm 59% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt

Tính tới Quý 1/2022, đã có 23 xã, thị trấn tổ chức xử lý rác hữu cơ tại nhà, trong đó 03 xã đã nhân rộng chương trình trên 100% các thôn trên địa bàn xã. Sau hơn một năm thực hiện, chương trình đã thu được các kết quả nổi bật như sau:

Đến hết tháng 2/2022 có 7.621 hộ gia đình tham gia triển khai mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ. Số hộ tham gia đăng ký tăng 146,81% so với giai đoạn ban đầu (5.191 người). Nhận thức về tác động của rác thải đến ô nhiễm không khí, môi trường và sức khỏe của người dân và trường học được nâng cao;

Lượng rác mang đến bãi chôn lấp hoặc đốt bỏ giảm từ 50-70% (trong đó rác hữu cơ chiếm tỷ lệ cao nhất, gần 60%). Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh năm 2021 thấp hơn so với năm 2020 khoảng hơn 12 tấn/ngày.

Đông Anh: Nỗ lực xử lý rác tại nhà giúp giảm 59% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt

Trong thời gian tới, huyện Đông Anh sẽ tiếp tục nhân rộng chương trình Thu gom, phân loại và xử lý rác toàn huyện, mở rộng việc áp dụng các giải pháp xử lý rác hữu cơ và bước đầu thí điểm tho gom các loại rác tái chế giá trị thấp. Mục tiêu phấn đấu năm 2022 số lượng hộ gia đình tham gia chương trình chiếm 50% tổng số hộ gia đình trên địa bàn. Đây là các kinh nghiệm quan trọng để Thành phố Hà Nội cùng các Quận Huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch quản lý rác thải trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều

Xem phiên bản di động