Thứ ba 15/06/2021 11:38

Giảm 15% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

18/08/2020 12:02
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.
Giảm phí cấp phép xả nước thải vào nguồn nước
giam 15 tien thue dat cho cac doi tuong bi anh huong boi dich covid 19
Giảm 15% tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản suất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (người thuê đất).

Về mức giảm tiền thuê đất, giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

Trình tự thủ tục: Từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

Sau không quá 20 ngày, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định.

Hồ sơ giảm tiền thuế: 1) Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 của người thuê đất; 2) Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Trường hợp đã được quyết định giảm tiền thuê đất nhưng sau đó, qua thanh tra phát hiện không thuộc đối tượng được giả thì người thuê đất phải hoàn trả tiền; trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất 2020 thì phần tiền được giảm sẽ được trừ vào số tiền thuê đất kỳ sau.

Thuý Hà
Xem phiên bản mobile