Chủ nhật 25/09/2022 14:44
Dòng sự kiện

Góp ý Danh mục cụ thể Công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành Công nghiệp môi trường

09/09/2022 09:09
Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 5118/BCT-ATMT về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục cụ thể Công nghệ, thiết bị, sản phẩm của ngành Công nghiệp môi trường.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo) được xây dựng trên cơ sở các quy định về ngành Công nghiệp môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường 2020. Dự thảo quy định về 12 nhóm công nghệ, thiết bị sản phẩm ngành Công nghiệp môi trường liên quan đến hoạt động xử lý chất thải, dự kiến văn bản sẽ tác động đến các doanh nghiệp cung ứng công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành Công nghiệp môi trường. Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo.

Pv
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động