Thứ tư 23/09/2020 19:59

Góp ý Dự thảo báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2019

10/04/2020 00:00
Thực hiện quy định tại Điều 134 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 về trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm, trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2019 (sau đây gọi là Báo cáo).
gop y du thao bao cao cong tac bao ve moi truong tren pham vi ca nuoc nam 2019

Để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo trình Chính phủ xem xét, gửi các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý độc giả nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo. Kính mong độc giả tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tại đây.

Hoặc gửi theo địa chỉ: Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội trước ngày 20 tháng 4 năm 2020 qua địa chỉ thư điện tử: phongtonghop@vea.gov.vn

Xem phiên bản mobile