Thứ tư 11/12/2019 15:59

Hà Nam: Công ty Thiên Đường có gì để xây sân golf Paradise Kim Bảng?

21/03/2019 20:54
Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Hà Nam có văn bản (kèm hồ sơ thuyết minh) về Dự án sân golf 36 hố và Khu vực phụ trợ gửi 07 (bảy) Bộ; Sở, ngành và UBND huyện Kim Bảng để xin ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chủ trương đầu tư. Theo tìm hiểu của Phóng viên (Pv), hồ sơ thuyết minh dự án này vẫn còn nhiều điểm cần phải làm rõ.

Tổng mức đầu tư tính giá… lỗi?
Dự án sân golf 36 hố và Khu vực phụ trợ được xây dựng tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng do Công ty cổ phần phát triển golf Thiên Đường đề xuất. Dự án dự kiến sẽ sử dụng 190ha đất, bao gồm các công trình sân golf và biệt thự. Về hiện trạng, khu đất này có 7,8ha là đất vật liệu xây; 6,6ha đất hoạt động khoáng sản; 2,3ha đất cơ sở sản xuất kinh doanh; 1,4ha đất nghĩa trang; 10,7ha đất giao thông; 4,9ha đất thủy lợi; 17,2ha đất rừng trồng; 79,0ha đất mặt nước nuôi trồng thủy sản; và 60,0ha đất núi đá.Khu vực phần đất nông nghiệp được quy hoạch làm sân golf tại xã Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam

Như đã nêu, căn cứ pháp lý để lập dự án là vô cùng quan trọng và mang tính quyết định, trong dự án này nhà đầu tư đã viện dẫn nhiều văn bản để lập hồ sơ thuyết minh như: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Luật PCCC năm 2001; Luật Du lịch năm 2005;… Cùng các Nghị định như, Nghị định 113/2009/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư; Nghị định 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Nghị định 23/2006/NĐ-CP về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Nghị định số 26/2011/NĐ-CP sửa đổi nghị định 108/2008/NĐ-CP; Văn bản số 1776/VP - BXD ngày 19/8/2007 của Bộ Xây dựng quy định định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng công bố kèm theo văn bản; Văn bản số 1777/VP-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng quy định định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt công bố kèm theo; văn bản số 1778/VP-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng quy định định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát, công bố kèm theo; và Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, công bố kèm theo; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quảng lý chi phí xây dựng. Một số Quy chuẩn Việt Nam.
Việc áp dụng căn cứ không đúng sẽ dẫn đến việc tính toán tổng mức đầu tư không chính xác, tổng mức đầu tư dự kiến là 3.230.000.000.000đ. Trong đó xây dựng là 1.573.648.780.000đ; mua sắm thiết bị là 195.775.550.000đ; giải phóng mặt bằng và thuê đất là 734.552.737.750đ; quản lý dự án và tư vấn xây dựng là 176.942.433.000đ; dự phòng và vốn lưu động là 285.437.477.452đ; lãi vay là 263.672.290.941đ. Giả sử được tính theo văn bản quy phạm còn hiệu lực thì có lẽ chi phí cho quản lý dự án và tư vấn xây dựng không phải là con số là 176.942.433.000đ và tất nhiên tổng mức đầu tư không phải là con số 3.230.000.000.000đ?
Công ty Thiên Đường có gì đáng chú ý
Công ty Cổ phần phát triển golf Thiên Đường là doanh nghiệp mới được thành lập vào ngày 11/4/2016 trên cơ sở góp vốn từ Công ty TNHH Bất động sản Phú Cường, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thành Công, Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Kim Ngân. Từ ngày thành lập, bà Vũ Thị Phương Hoa là chủ tịch Hội đồng quản trị.
Để chứng minh năng lực, nhà đầu tư đã có bản sao các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán,… được lập vào năm 2017. Tuy nhiên, điều ai cũng nhận ra một điều: Người lập hồ sơ và Kế toán trưởng là bà Vũ Thị Phương Hoa; Giám đốc là ông Hoàng Minh Tân.
Chưa bàn đến nội dung các báo cáo tài chính có “thực” hay “ảo”, chỉ nhìn vào hình thức khi nhận ra bà Vũ Thị Phương Hoa vừa là Kế toán trưởng, vừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị là đã thấy đây là các bản báo cáo… lỗi.
Trao đổi với Pv, đại diện lãnh đạo Sở KH&ĐT Hà Nam cho biết: Dự án đang trong giai đoạn trình các cấp xin ý kiến để trình Thủ tướng cấp quyết định chủ trương đầu tư, nhưng trước khi được cấp văn bản pháp lý quan trọng này, nhà đầu tư phải được tỉnh Hà Nam và các bộ ngành liên quan phê duyệt, nhiều hạng mục như báo cáo đánh giá tác động môi trường, đấu giá…theo quy định của pháp luật hiện hành.
Văn bản số 2547/BTC - ĐT ngày 06/03/2019 của Bộ Tài chính đã chỉ rõ, theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2016, 2017 thì tại thời điểm 31/12/2017 vốn sở hữu của Công ty là 210 triệu đồng, các số liệu liên quan đến nguồn vốn, tài sản đều có quy mô rất nhỏ, không đáp ứng được điều kiện về tỉ lệ vốn chủ sở hữu theo quy định về năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định.

 Nhóm Pv
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile