Thứ ba 26/09/2023 23:10
Dòng sự kiện

Hà Nội: Chưa đủ cơ sở để xây dựng phương án giá dịch vụ của Nhà máy điện rác Sóc Sơn

13/09/2023 09:47
Ngày 25/8 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội có văn bản gửi Thường trực HĐND thành phố liên quan đến việc trả lời các câu hỏi chất vấn tại kỳ họp thứ 12 của đại biểu HĐND thành phố trong đó có hai nội dung chính liên quan đến các vấn đề về giá dịch vụ vệ sinh môi trường và Nhà máy điện rác Sóc Sơn.
Hà Nội: Chưa đủ cơ sở để xây dựng phương án giá dịch vụ của Nhà máy điện rác Sóc Sơn
UBND TP.Hà Nội chấn thuận việc cập nhật biến động về giá nhiên liệu để xây dựng phương án điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố

Trả lời liên quan đến việc rà soát, điều chỉnh đơn giá, giá dịch vụ vệ sinh môi trường

Theo UBND thành phố Hà Nội, các nội dung triển khai rà soát, điều chỉnh đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực duy trì vệ sinh môi trường (VSMT) TP.Hà Nội, các nội dung triển khai rà soát, xây dựng đơn giá duy trì VSMT thay thế đơn giá quy định tại Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 21/1/2021 của UBND thành phố ban hành đơn giá duy trì VSMT trên địa bàn TP.Hà Nội đã được UBND thành phố chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát từ thời điểm tiếp nhận chức năng quản lý về VSMT.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND TP.Hà Nội đề xuất cho phép cập nhật biến động về giá nhiên liệu để xây dựng phương án điều chỉnh giá và đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên ngành để thực hiện khảo sát, tính toán biến động giá vật liệu, nhân công, tính toán hệ số ca máy trong cấu thành đơn giá

Ngày 11/5/2023, UBND TP.Hà Nội đã chấp thuận, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các thủ tục thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành là Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng triển khai thực hiện; đồng thời yêu cầu các đơn vị duy trì VSMT trên địa bàn thành phố cung cấp dữ liệu, chứng từ về vật tư, vật liệu, hóa chất sử dụng làm cơ sở xác định giá. Đến ngày 20/7/2023, một số đơn vị duy trì VSTM đã gửi văn bản cung cấp hồ sơ, dữ liệu phục vụ rà soát đơn giá duy trì VSMT.

Hiện nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thành công tác rà soát toàn bộ các cấu thành vật tư, vật liệu của đơn giá (39 đầu mục vật tư vật liệu) và báo cáo kèm hồ sơ điều chỉnh giá; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định, sau khi hoàn thành sẽ trình UBND TP.Hà Nội phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời liên quan đến phương án giá của Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Theo UBND TP.Hà Nội, Nhà máy điện rác Sóc Sơn được khởi công từ tháng 8/2019, chủ đầu tư là Công ty CP Năng lượng Thiên Ý đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận vận hành thử nghiệm giai đoạn 1 và 2 của dự án theo Giấy phép môi trường số 376/GPMT-BTNMT ngày 27/12/2022.

Hà Nội: Chưa đủ cơ sở để xây dựng phương án giá dịch vụ của Nhà máy điện rác Sóc Sơn
Nhà máy điện rác Sóc Sơn chưa đủ cơ sở và số liệu xây dựng phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Ảnh: TTXVN)

Nhà máy điện rác Sóc Sơn có công suất xử lý 2.400 tấn rác thải sinh hoạt/ngày đêm (lượng rác tiếp nhận vào nhà máy 3.000 tấn rác/ngày; lượng đưa vào lò đốt 2.400 tấn rác/ngày); công suất phát điện 45MW. Giai đoạn 3 của dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện thẩm định, cấp phép vận hành thử nghiệm.

Phương án giá của Nhà máy điện rác Sóc Sơn (gồm quy trình, định mức, giá dịch vụ xử lý) đã được UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt tại Thông báo số 154/TB-VP ngày 14/4/2023; Sở Tài chính đã báo cáo tại Văn bản số 2423/STC-QLG ngày 28/4/2023, Công ty CP năng lượng môi trường Thiên Ý báo cáo tại Văn bản số 14/HNTY ngày 11/5/2023, theo đó đối với việc lập phương án giá chính thức do nhà đầu tư xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng với nhà đầu tư cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt thì cần có cơ sở dữ liệu đầu vào là: Tổng chi phí hợp lý hợp lệ, doanh thu từ việc bán sản phẩm thu hồi, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt cần xử lý...

Theo báo cáo của Công ty CP năng lượng môi trường Thiên Ý, các chi phí này chỉ phát sinh số liệu thực tế và xác định được khi Nhà máy điện rác Sóc Sơn hoàn công, quyết toán đầu tư và đi vào vận hành chính thức, do vậy đến nay nhà đầu tư chưa đủ cơ sở và số liệu xây dựng phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với việc tạm ứng kinh phí vận hành, ngày 11/7/2023 UBND TP.Hà Nội đã tổ chức họp xem xét việc thanh toán chi phí xử lý rác thải của Nhà máy điện rác Sóc Sơn, ban hành Thông báo số 324/TB-VP ngày 13/7/2023 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố. Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước đề xuất, báo cáo UBND thành phố về việc tạm ứng kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp liên ngành, tổng hợp và có Tờ trình số 5713/TTr-STNMT-TTKTTNMT ngày 1/8/2023 về việc chấp thuận một số nội dung để quản lý thực hiện Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải phát điện cho dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn. Trong đó có nội dung đàm phán, thương thảo các nội dung điều chỉnh hợp đồng đã ký với nhà đầu tư, đề xuất cho phép đặt hàng năm 2023 và tạm ứng theo quy định.

UBND TP.Hà Nội đã có văn bản số 2595/UBND-TNMT ngày 16/8/2023 chấp thuận đề xuất nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm thực hiện các thủ tục tạm ứng cho Công ty CP Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội, đồng thời chỉ đạo tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác vận hành thử nghiệm, cấp phép vận hành chính thức Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Nguyễn Quang
Xem phiên bản di động