Thứ tư 23/09/2020 22:49

Hà Nội: Tập trung cải thiện ô nhiễm môi trường nông thôn, làng nghề

27/02/2019 19:46
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 18-3-2013, của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, TP Hà Nội đã tập trung cho nhiệm vụ khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn, làng nghề.


Hình minh họa

Đáng chú ý, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 6136/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ môi truờng làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Theo đó, năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá, phân loại làng nghề theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả khảo sát, lấy mẫu và phân tích môi trường tại 65 làng nghề theo Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố.
Đồng thời, Sở phân loại theo thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, đối với môi trường nước: 40 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, 17 làng nghề ô nhiễm, 8 làng nghề không ô nhiễm. Đối với môi trường không khí: 12 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, 10 làng nghề ô nhiễm, 43 làng nghề không ô nhiễm. Môi trường đất (đánh giá 37/65 làng nghề) có 3 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, 2 làng nghề ô nhiễm và 23 làng nghề không ô nhiễm.
Trong số các lành nghề, có 6/65 làng nghề đạt chuẩn không ô nhiễm môi trường nước và môi trường không khí và môi trường đất; có 13 làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với môi trường nước và môi trường không khí hoặc môi trường đất; có 5 làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với môi trường nước và ô nhiễm môi trường không khí.
Thành phố tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các quận huyện có làng nghề rà soát, tiếp tục thực hiện đánh giá, phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề còn lại tiến tới 100% các làng nghề được rà soát, đánh giá phân loại theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường để có kế hoạch xử lý ô nhiễm phù hợp với từng loại hình sản xuất, với điều kiện thực tế của địa phương.

 phapluatxahoi.vn
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile