Xin chờ trong giây lát...

Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam - 10 năm xây dựng và phát triển

12/12/2022 14:15 Media
Hiệp hội Công nghiêp môi trường Việt Nam thành lập năm 2011, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp, phát triển hội viên tham gia các hoạt động phát triển ngành Công nghiệp môi trường; Tư vấn, phản biện các vấn đề về bảo vệ môi trường.
Phiên bản di động