Thứ bảy 10/04/2021 21:00
Huyện Nậm Nhùn:

Khai thác tốt thế mạnh, phát triển hiệu quả kinh tế - xã hội

08/11/2020 00:00
Nằm trong Vùng kinh tế lâm - nông nghiệp sinh thái sông Đà, huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) có diện tích đất nông nghiệp rộng, thích hợp cho phát triển đại gia súc, sản xuất hàng hóa nông nghiệp chất lượng cao. Trên địa bàn còn có 2 sông lớn là sông Đà, sông Nậm Na và nhiều con suối lưu lượng nước lớn thuận lợi cho phát triển các công trình thủy điện.
Thủy điện Lai Châu là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
khai thac tot the manh phat trien hieu qua kinh te xa hoi
Nhà máy Thủy điện Lai Châu ở huyện Nậm Nhùn - công trình thủy điện lớn thứ 3 Đông Nam Á.

Những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Nậm Nhùn đã đoàn kết, quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, các nhóm chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch như: Tổng sản lượng lương thực có hạt, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ che phủ rừng, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng trường chuẩn quốc gia... Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nhất là giao thông đến xã, bản, trường học. Văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, cđời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Trên cơ sở khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cùng sự quan tâm hỗ trợ của các Sở, ban, ngành, huyện đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn, trong đó đã phát điện 6 công trình với công suất hơn 1.338 MWh; đang thi công 4 công trình, công suất 64,2MWh; đã lập chủ trương đầu tư cho 4 công trình, công suất thiết kế 31,6MWh. Huyện cũng đã thu hút được 03 doanh nghiệp liên kết với người dân để thúc đẩy phát triển sản xuất trồng xoài, nhãn, dứa theo hướng hàng hóa tại một số xã trên địa bàn.

UBND huyện luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên và thực hiện thường xuyên trên cơ sở bám sát các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của trung ương, tỉnh và huyện để triển khai sát với tình hình thực tế. Huyện chú trọng rà soát thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; các thủ tục hành chính được đơn giản hóa và niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch.

Năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn huyện tăng 7,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 36,4%; công nghiệp xây dựng chiếm 41%; dịch vụ chiếm 22,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25,2 triệu đồng/người/năm, tăng 4,2 triệu đồng so với năm 2018. Thu ngân sách Nhà nước, tổng sản lượng lương thực có hạt, tỷ lệ che phủ rừng... đều thực hiện vượt kế hoạch. Sáu tháng đầu năm 2020, công tác phòng chống dịch Covid-19 được huyện quan tâm triển khai; một số mô hình cây ăn quả đã cho sản phẩm, đem lại thu nhập cho người dân; tổng mức bán lẻ hàng hóa, giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng khá.

Đặc biệt, huyện Nậm Nhùn có diện tích rừng phòng hộ lớn, tiềm năng cho nguồn thu từ phí dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) thông qua giao khoán, chăm sóc và bảo vệ rừng, phát triển lâm nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn luôn nỗ lực, phối kết hợp với các đơn vị, xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả tiền DVMTR. Từ đầu năm 2020, Ban quản lý đã thực hiện 02 đợt giải ngân chi trả tiền DVMTR năm 2019 cho người dân nhận khoán rừng tại 14 xã với tổng số tiền 34.052 triệu đồng. Ban phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc diện tích rừng trồng sau trồng. Tính đến ngày 3/8/2020 đã thực hiện trồng dặm với tổng diện tích 214,24ha. Ban cũng phối hợp hiệu quả với các cơ quan chuyên môn huyện, các xã, thị trấn tuyên truyền nhân dân làm tốt công tác bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, PCCCR. Trong 9 tháng đầu năm không xảy ra vụ cháy nào trên diện tích rừng phòng hộ do đơn vị được giao quản lý. Tính đến hết 9 tháng năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt 54,45%. Việc thực hiện các dự án phát triển rừng, chi trả tiền DVMTR được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần tăng thu nhập cho người dân, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo tại địa bàn.

Quang Minh
Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile