Thứ ba 21/01/2020 06:43

Nhiều hoạt động quan trọng đối với công tác quản lý chất thải rắn

06/05/2019 19:25
Triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn, Bộ TN&MT cho biết đã thành lập các Tổ công tác với các nhiệm vụ cụ thể.


Ảnh minh họa


Tổ công tác liên quan đến việc rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn. Theo đó, Tổ công tác đã tiến hành thực hiện và đã lập báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn. Trên cơ sở kết quả của việc rà soát, đề xuất, Bộ TN&MT đã tổ chức cuộc họp với các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công Thương và Văn phòng Chính phủ.
Căn cứ trên ý kiến của các Bộ và đơn vị liên quan, Bộ TN&MT đã hoàn thiện báo cáo thực hiện Nghị Quyết 09/NQ-CP về phương án thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn và đã trình Chính phủ tại Công văn số 1710/BTNMT-TCMT ngày 12/4/2019.
Thành lập Tổ công tác liên quan đến việc rà soát tình hình quản lý chất thải rắn tại các địa phương. Theo đó, Bộ TN&MT đã có Công văn số 825/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời đã xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện công tác quản lý chất thải rắn tại các địa phương tập trung vào một số nội dung: Công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn; Các cơ chế, chính sách về quản lý chất thải tại các địa phương đã ban hành; Các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng; Vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động xử lý chất thải rắn gây ra; Các vấn “nóng” trong xử lý chất thải rắn tại các địa phương; Các vướng mắc, khó khăn của các địa phương trong công tác quản lý chất thải rắn.
Bộ TN&MT cho biết, tổ chức thực hiện nội dung trên ngoài sự tham gia của các cơ quan quản lý của các Bộ, ngành và địa phương liên quan mời một số chuyên gia trong nước và của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như JICA, KOICA, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, UNDP.... để tư vấn chuyên môn.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã trực tiếp đi khảo sát và làm việc với 02 địa phương là Quảng Ngãi và Quảng Bình và các cơ quan liên quan để nắm bắt về công tác quản lý chất thải rắn của địa phương. Việc kiểm tra, rà soát, đánh giá sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2019.
Căn cứ vào kết quả của các Tổ công tác và kết quả Hội nghị, Bộ TN&MT sẽ tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn và đề xuất các giải pháp cấp bách trong quản lý chất thải rắn vào đầu tháng 7 năm 2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước.
Kế hoạch của Bộ TN&MT cho biết, trên cơ sở kết quả văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chất thải rắn và việc kiểm tra công tác toàn diện tại các địa phương liên quan đến quản lý chất thải rắn, Bộ TN&MT sẽ tổ chức các Hội thảo chuyên đề liên quan đến việc rà soát các văn bản quy phạm luật liên quan đến chất thải rắn vào ngày như Hội thảo các mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn (dự kiến tháng 5 năm 2019); Hội thảo Quản lý nhà nước về chất thải rắn (dự kiến tháng 5 năm 2019).
Căn cứ kết quả các Hội thảo, Bộ TN&MT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc bàn về các chủ trương, giải pháp cấp bách về quản lý chất thải rắn với thời gian dự kiến cuối tháng 7 năm 2019 với sự tham dự của đại diện các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công Thương; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội; đại diện UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức quốc tế; các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường; một số công ty trong lĩnh vực công nghệ, xử lý chất thải.

 Ngọc Bách
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile