TP. Hồ Chí Minh: Cần sớm “cách ly” Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc

TP. Hồ Chí Minh: Cần sớm “cách ly” Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc

Ô nhiễm từ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc đã phát tán ra môi trường xung quanh trong bán kính lên đến 10km, cuộc sống người dân ở nhiều khu vực ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động