Công nghệ tái chế dung môi isopropanol đã qua sử dụng trong công nghiệp điện tử

Công nghệ tái chế dung môi isopropanol đã qua sử dụng trong công nghiệp điện tử

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tái chế dung môi isopropanol đã qua sử dụng trong công nghiệp điện tử, qui mô 500 m3 dung môi isopropanol sạch/năm là đề tài khoa học cấp bộ ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động