Thứ bảy 03/12/2022 13:40
Dòng sự kiện

Tăng cường bảo vệ môi trường, cấp nước sạch nông thôn và chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

12/10/2022 09:07
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Mức xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Hà Nội: Tăng cường bảo vệ môi trường trong quản lý thoát nước, xử lý nước thải Đầu tư bảo vệ môi trường là đầu tư phát triển bền vững

Theo đó, Hội nghị đã triển khai theo Quyết định 924, ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định 925, ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM.

Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh đề ra mục tiêu phát triển chính quyền số trong xây dựng NTM với chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, 90% hồ sơ công việc cấp Trung ương, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn với chỉ tiêu ít nhất 70% xã có HTX, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với thiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số…

lac-son-hoa-binhkhai-thac-vang-trai-phep-xam-hai-moi-truong-ai-chiu-trach-nhiem-1
Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn là tạo ra môi trường sống lành mạnh ở nông thôn.

Mục tiêu của chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn là tạo ra môi trường sống lành mạnh ở nông thôn, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, giàu bản sắc văn hóa, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

Qua đó, ở quy mô quốc gia, phấn đấu đến năm 2025, tối thiểu 55% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn. Ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai 1 - 2 mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô cấp huyện trở lên với công nghệ phù hợp. Ít nhất 15% số hộ nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp. Về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, phấn đấu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. 80% số xã có tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cần tiếp tục triển khai việc cung cấp nước sạch cho người dân vùng nông thôn gắn với việc xử lý chất thải trong sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực nông thôn.

Đồng thời vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai thực hiện trong xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cần tiếp tục triển khai qua đó hỗ trợ tích cực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản, xây dựng chính quyền điện tử...

Đức Trọng
Xem phiên bản di động