Thứ tư 13/11/2019 17:47
Việc lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo hài hòa giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, sẽ hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước về môi trường, góp phần
dich-vu-cong-truc-tuyen
cong-khai-minh-bach-hoat-dong-kinh-doanh-dien-xang-dau
bo-cong-thuong-voi-quoc-hoi-va-cu-tri
bo-phap-dien-dien-tu
|< < 1 2 3 4 5 > >|
Xem phiên bản mobile