Thứ năm 21/01/2021 09:11

VNPT VinaPhone và Cục xúc tiến thương mại hợp tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

30/09/2020 15:00
Ngày 30/9/2020, tại Hà Nội, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) và Cục xúc tiến thương mại (XTTM) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025. Thông qua Thỏa thuận hợp tác này, VNPT VinaPhone và Cục xúc tiến thương mại cam kết cùng nhau hợp tác nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại giai đoạn 2020 -2025.
vnpt vinaphone va cuc xuc tien thuong mai hop tac day manh ung dung cong nghe thong tin
VNPT VinaPhone và Cục xúc tiến thương mại hợp tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

VNPT VinaPhone và Cục xúc tiến thương mại thống nhất các lĩnh vực cùng nhau nghiên cứu và hợp tác gồm:

Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL), thông tin tập trung trong công tác xúc tiến thương mại, cụ thể như CSDL doanh nghiệp, CSDL mạng lưới XTTM, CSDL báo cáo, nghiên cứu thị trường; CSDL chỉ dẫn địa lý các cụm, khu công nghiệp nằm nâng cao hiệu quả các hoạt động kết nối xúc tiến đầu tư.

Hợp tác nghiên cứu khả năng xây dựng các sàn giao dịch thương mại điện tử; nền tảng hội chợ, triển lãm trực tuyến.

Xây dựng, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh mở rộng thị trường xuất khẩu.

 Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning) nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình đào tạo, khóa tập huấn về xúc tiến thương mại, công nghệ thông tin và truyền thông.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để vận hành hệ thống.

Tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý chuyên ngành và các ứng dụng công nghệ thông tin khác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Với năng lực nội tại của VNPT Vinaphone về công nghệ, với mạng lưới doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa và sự liên kết chặt chẽ với các cơ quan xúc tiến thương mại trên toàn quốc của Cục XTTM, hoạt động hợp tác hai bên sẽ là cơ sở vững chắc cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại.

Dự kiến, các hoạt động huấn luyện và đào tạo về CNTT, các hoạt động hướng dẫn và tư vấn nhằm phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CNTT sẽ được hai bên lên kế hoạch triển khai nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp và hệ thống XTTM. Các ứng dụng do hai bên hợp tác phát triển dựa trên những nghiên cứu và tìm hiểu sát thực tế hứa hẹn sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực cho hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Huệ Minh
Xem phiên bản mobile