Thứ tư 17/08/2022 12:01
Dòng sự kiện
Hà Trung, Thanh Hóa

Xã Hà Vinh: Nỗ lực phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid - 19

03/08/2022 11:00
Hà Vinh là một trong xã xa trung tâm huyện Hà Trung, thời gian qua xã đã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế- xã hội. Với các giải pháp thực hiện quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, xã Hà Vinh đã nỗ lực khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội ổn định, thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân trên địa bàn. Qua đó, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Nhấn mạnh các kết quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2022, phải kể đến là lĩnh vực Nông nghiệp, toàn xã có tổng diện tích gieo trồng là 485ha đạt 100% kế hoạch, trong đó: vụ lúa chiêm xuân chiếm 400ha cho năng suất 65 tạ/ha, sản lượng 2.600 tấn; cây ngô 40ha cho năng suất 40 tạ/ha, sản lượng đạt 160 tấn; rau màu đạt 200 tấn. Tổng sản lượng lương thực 06 tháng đầu năm là 2.760 tấn đạt 75,6% kế hoạch (KH). Hà Vinh còn tập trung chỉ đạo xây dựng cánh đồng mẫu lớn theo tiêu chuẩn VietGap là 10ha tại thôn Lương Thôn.

Xã Hà Vinh: Nỗ lực phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid - 19
Hà vinh phát triển cây lúa (ảnh minh họa)

Về chăn nuôi, xã đã làm tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; chỉ đạo phát triển chăn nuôi trang trại, tái đàn lợn và tăng số lượng đàn gia cầm, xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp lúa, cá kết hợp. Hiện nay toàn xã có 450 con trâu, 900 con lợn, 350 con dê, 22.000 con gia cầm đang phát triển ổn định.

Ngoài ra, Sản xuất thủy sản cũng tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 16,1 tỷ đồng đạt 65%KH. Còn về Lâm nghiệp xã đã tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ rừng, kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng phương án, kế hoạch huy động phương tiện, hậu cần tham gia chữa cháy rừng. Tỷ lệ che phủ rừng là 6.34% đạt 100% so với chỉ tiêu của huyện đề ra.

Bên cạnh đó hoạt động Dịch vụ bưu chính viễn thông luôn đảm bảo thông suốt đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân nhất là trong đại dịch Covid – 19. Các loại hình dịch vụ hoạt động 06 tháng đầu năm giá trị thực hiện ước đạt 131,58 tỷ đồng đạt 72,59% kế hoạch.

Các thế mạnh của địa phương được phát huy trong những năm qua là một phần nhờ vào Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đã tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp đúng định hướng của Đảng và chính quyền. Phối hợp với phòng nông nghiệp huyện tập trung kiểm tra đồng ruộng, dự báo tình hình sâu bệnh, hướng dẫn cho người dân sử dụng đúng thuốc cỏ, thuốc trừ sâu đúng liều lượng và thời điểm từ đó ngăn chặn được sâu bệnh phát triển. Không những vậy, xã cũng đã đầu tư xây dựng, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thông liên thôn, nội đồng và các công trình thủy lợi, đê điều, nhất là công trình nâng cấp, mở rộng đê Sông Hoạt đoạn từ Đại Lợi đến cống Đình Mỹ Quan, xây dựng tuyến mương tưới tiêu kết hợp đoạn từ cống ông Nhân đến đường kênh, chợ an toàn vệ sinh thực phẩm và các công trình sân vận động.

Từ một địa phương gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, đời sống kinh tế còn thấp nhưng đến nay xã Hà Vinh đã trở thành một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của huyện Hà Trung. Thời gian tới xã tiếp tục nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức trước ảnh hưởng của dịch Covid -19, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn

PV
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động