Thứ sáu 28/02/2020 07:10

Xăng dầu giảm giá kể từ 00 giờ 00 ngày 01/01/2019

02/01/2019 19:29
Cụ thể, Xăng E5RON92 giảm 515 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 538 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 1.092 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 818 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 733 đồng/kg.

Hình minh họa

Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Như vậy, từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol) là 4.000 đồng/lít, dầu diesel là 2.000 đồng/lít, dầu hỏa là 1.000 đồng/lít, dầu mazut là 2.000 đồng/lít.
Theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phương án điều hành giá xăng dầu ngày 01 tháng 01 năm 2019, Chính phủ thống nhất kỳ điều hành giá xăng dầu kế tiếp sau kỳ điều hành ngày 21 tháng 12 năm 2018 là kỳ điều hành ngày 01 tháng 01 năm 2019; đồng thời lấy ngày 01 tháng 01 năm 2019 là thời điểm để tính chu kỳ điều hành giá tiếp theo theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới từ ngày 21 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 là: 53,358 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; 55,485 USD/thùng xăng RON95; 62,760 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 65,733 USD/thùng dầu hỏa; 333,308 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S. (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới gửi kèm).
Theo Công văn số 1481/BTC-QLG ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu, tỷ trọng xăng từ nguồn nhập khẩu và nguồn sản xuất trong nước (Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn) để tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu, giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5RON92 được áp dụng như trong tháng 12 năm 2018 (thuế nhập khẩu bình quân gia quyền 10% đối với xăng khoáng; 0,55% đối với dầu diesel; 0,17% đối với dầu hỏa; 2,47% đối với dầu mazut. Tỷ trọng nguồn xăng để tính giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là 26% từ nguồn nhập khẩu, 74% từ nguồn sản xuất trong nước. Giá etanol E100 là 14.778 đồng/lít chưa thuế GTGT).
Thực hiện Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phương án điều hành giá xăng dầu ngày 01 tháng 01 năm 2019, quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; căn cứ Công văn số 4098/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về điều hành giá xăng dầu, Công văn số 1134/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về công bố giá cơ sở xăng dầu, Công văn số 3764/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về phương án điều hành giá xăng dầu; Thông báo số 717/TB-BCĐĐHG ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ban Chỉ đạo điều hành giá Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 28 tháng 9 năm 2018; căn cứ Công văn của Bộ Tài chính: số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 về điều hành kinh doanh xăng dầu, số 12218/BTC-QLG ngày 05 tháng 10 năm 2018 về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu, số 3910/BTC-QLG ngày 04 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở xăng RON95, số 367/BTC-QLG ngày 06 tháng 4 năm 2018 về tính giá cơ sở xăng RON95, số 404/BTC-QLG ngày 17 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở mặt hàng xăng RON95, số 1481/BTC-QLG ngày 28 tháng 12 năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu;
Nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, đồng thời tiếp tục góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
- Xăng E5RON92: giữ nguyên mức trích lập như hiện hành;
- Xăng RON95: 500 đồng/lít;
- Dầu diesel: 800 đồng/lít;
- Dầu hỏa: 700 đồng/lít;
- Dầu mazut: 500 đồng/kg.
Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Xăng E5RON92: 550 đồng/lít.
Sau khi thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường điều chỉnh như sau:
- Xăng E5RON92: giảm 515 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: giảm 538 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: giảm 1.092 đồng/lít;
- Dầu hỏa: giảm 818 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 733 đồng/kg.
Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 16.272 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 17.603 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.909 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 14.185 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.275 đồng/kg.
3. Thời gian thực hiện
- Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 01 tháng 01 năm 2019.
- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 00 giờ 00 ngày 01 tháng 01 năm 2019 đối với các mặt hàng xăng dầu.

 Moit
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile