Thứ hai 27/01/2020 17:33

Xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo của Chính phủ về quản lý thống nhất chất thải rắn

15/02/2019 16:54
Tại Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019, Chính phủ thống nhất giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn; Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Với tinh thần nghiêm túc triển khai ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, sáng ngày 12/2, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp với Tổng cục Môi trường và các đơn vị trực thuộc Bộ để bàn kế hoạch triển khai.
Sau khi nghe Tổng cục Môi trường báo cáo phương án triển khai quản lý nhà nước về chất thải rắn, các ý kiến góp ý, bổ sung của các đơn vị trong Bộ và ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã kết luận cuộc họp, chỉ đạo các giải pháp trước mắt và lâu dài để thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn. Theo đó có một số nhiệm vụ phải thực hiện ngay trong quý I của năm 2019, đó là:
Giao Tổng cục Môi trường phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát, xem xét một cách kỹ lưỡng lại các văn bản pháp luật có liên quan, trình cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn. Những vấn đề không mâu thuẫn với Luật Bảo vệ môi trường, thuộc thẩm quyền của Chính phủ như các quy định về phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trong việc quản lý chất thải rắn thì sẽ làm tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Nghị định sửa đổi các Nghị định thi hành Luật Bảo vệ môi trường; một số vấn đề vướng mắc về luật, không thể đưa vào Nghị định nêu trên như cơ chế, chính sách về tài chính, xã hội hóa, phí, lệ phí, thuế,...thì cần đề xuất đưa vào Đề án trình Chính phủ báo cáo Quốc hội nhằm ban hành Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi một số các bất cập để có thể thực hiện ngay trong năm nay. Về lâu dài vẫn phải sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2014.
Tổng cục Môi trường cần tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; đánh giá tình trạng định mức, đơn giá, cơ chế, chính sách phí, giá hiện nay; đánh giá các loại công nghệ xử lý chất thải rắn theo đặc thù chất thải, vùng, miền để xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, danh mục công nghệ, tiêu chí lựa chọn công nghệ tốt nhất,... “Đây chính là công cụ hiệu quả, linh hồn của công tác quản lý chất thải. Chính vì vậy, trong quá trình triển khai cần mời các chuyên gia có kinh nghiệm trong nước và nước ngoài, các doanh nghiệp có công nghệ xử lý chất thải tốt nhất”- Bộ trưởng nói.


Toàn cảnh cuộc họp

 VEA
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile