Thứ hai 10/08/2020 01:08
Hiện nay, vấn đề xử lý rác thải ở nông thôn còn chưa được quan tâm đúng mức, còn khoảng 71% chất thải rắn sinh hoạt vẫn chủ yếu được xử lý theo hình thức chôn lấp, chỉ 16% được xử lý tại các nhà máy chế biến sản xuất phân compost và 13% được xử lý bằng ph
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Đọc nhiều

ctcp-van-khoi-thanh
hoi-thao-bao-ve-moi-truong-nganh-ct-vn
dai-ichi
Xem phiên bản mobile