Quán triệt nguyên tắc bảo vệ môi trường chính là bảo vệ doanh nghiệp

Quán triệt nguyên tắc bảo vệ môi trường chính là bảo vệ doanh nghiệp

Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 khẳng định quan điểm phát triển ngành công nghiệp hóa chất nhanh, bền vững, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, hướng tới tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn…
Bê tông “xanh” từ phế thải và thủy tinh có thể truyền ánh sáng

Bê tông “xanh” từ phế thải và thủy tinh có thể truyền ánh sáng

Nhóm nhà khoa học của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã phát triển công nghệ tái sử dụng triệt để hơn các loại phế thải tro bay - xỉ đáy lò của nhà máy điện đốt rác kết hợp với thủy tinh phế thải để chế tạo sản phẩm bê tông truyền sáng. Dự án này đã dành giải Ba trong cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2024.
Nhiều giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe doạ an ninh môi trường nguồn nước mặt tại Hưng Yên

Nhiều giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe doạ an ninh môi trường nguồn nước mặt tại Hưng Yên

Ngày 15/5/2024, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh môi trường nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”.
Thêm bã cà phê vào sản xuất bê tông - tăng độ bền, bớt rác thải

Thêm bã cà phê vào sản xuất bê tông - tăng độ bền, bớt rác thải

Các kỹ sư tại Đại học RMIT, Úc đã đưa ra phương pháp tăng thêm 30% độ bền cho bê tông bằng cách kết hợp bã cà phê đã qua chế biến vào vật liệu. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã chuyển đổi bã cà phê thải thành than sinh học, nhẹ như than củi và sử dụng than sinh học đó để thay thế một phần cát cần để sản xuất bê tông.
Thiết bị biến không khí ô nhiễm thành mực

Thiết bị biến không khí ô nhiễm thành mực

Một công ty mới thành lập ở Ấn Độ của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ở Ấn Độ đang đề xuất một giải pháp mới cho vấn đề ô nhiễm không khí ở châu Á: biến ống xả của xe thành mực.
Xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh Nhân dân.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng viên cơ quan báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng viên cơ quan báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tóm lược: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xem đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, một nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Tại Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đã xác định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng; Cương lĩnh chính trị; đường lối của Đảng; Nhân dân; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Đồng thời, Nghị quyết cũng nhấn mạnh: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.
Điện Biên Phủ: Chiến thắng của bản lĩnh và trí tuệ

Điện Biên Phủ: Chiến thắng của bản lĩnh và trí tuệ

Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của ý chí với niềm tin “kháng chiến nhất định thắng lợi”, mà còn là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam
    Trước         Sau    
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động