Danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần theo quy định của pháp luật

23/02/2024 09:56 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nhằm mục đích cung cấp, hỗ trợ thông tin cho nhà sản xuất, nhập khẩu biết, tham khảo trong việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì, ngày 20/2/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 86/TB-BTNMT về việc công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đơn đề nghị, hồ sơ cung cấp của các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì và ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan; thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 79 Nghị định số 08/2022/NĐCP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định 08/2022/NĐ-CP), ngày 20/2/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 86/TB-BTNMT về việc công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần theo quy định của pháp luật.

Theo danh sách công bố có 35 đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì. Trong đó 21 đơn vị tái chế bao bì; 07 đơn vị tái chế ắc quy, pin; 03 đơn vị tái chế dầu nhớt; 04 đơn vị tái chế sản phẩm điện, điện tử.

21 đơn vị tái chế bao bì

1.Công ty Cổ phần Pramac; 2. Công ty TNHH Nhựa Đông Hải; 3. Công ty cổ phần Trịnh Nghiên; 4. Công ty TNHH giấy Kraft Vina; 5. Công ty TNHH Hợp Thành; 6. Công ty cổ phần tái chế nhựa Lam Trân ; 7. Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương ; 8. Công ty Vạn Lợi TNHH ; 9. Công ty TNHH MTV thương mại Tuấn Tài ; 10. Công ty TNHH sản xuất bao bì Nhật Nam; 11. Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper; 12. Công ty cổ phần nhựa tái chế Duy Tân ; 13. Công ty cổ phần Giấy Koryo Việt Nam; 14. Công ty TNHH bao bì Tân Kim Cương; 15. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ môi trường Nguyệt Minh 2 Daiki Aluminium; 16. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Môi trường Nguyệt Minh 2 ; 17. Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành; 18. Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình; 19. Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh; 20. Công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long; 21. Công ty Cổ Phần Môi Trường Miền Đông.

Công ty TNHH Nhựa Đông Hải một trong số 21 đơn vị tái chế bao bì nằm trong danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần theo quy định của pháp luật
Công ty TNHH Nhựa Đông Hải một trong số 21 đơn vị tái chế bao bì nằm trong danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần theo quy định của pháp luật

07 đơn vị tái chế ắc quy, pin

1. Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình; 2. Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2; 3. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ môi trường Nguyệt Minh 2 Daiki Aluminium; 4. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Môi trường Nguyệt Minh 2; 5. Công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long; 6. Công ty Cổ phần Môi trường Miền Đông; 7. Công ty TNHH TM DV Xử lý môi trường Việt Khải.

03 đơn vị tái chế dầu nhớt

1. Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình; 2. Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh; 3. Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2.

04 đơn vị tái chế sản phẩm điện, điện tử

1. Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình; 2. Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến; 3. Công ty Cổ phần Môi trường Miền Đông; 4. Công ty TNHH TM DV Xử lý môi trường Việt Khải.

Việc công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì nhằm mục đích cung cấp, hỗ trợ thông tin cho nhà sản xuất, nhập khẩu biết, tham khảo trong việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì; nhà sản xuất, nhập khẩu có thể lựa chọn, ký kết hợp đồng tái chế với các đơn vị tái chế trong hoặc ngoài danh sách được công bố nhưng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 79 Nghị định 08/2022/NĐ-CP tại thời điểm ký kết hợp đồng tái chế.

Khi lựa chọn, ký kết hợp đồng tái chế sản phẩm, bao bì, nhà sản xuất, nhập khẩu phải xem xét, đánh giá năng lực, công nghệ, công suất và việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường của đơn vị tái chế tại thời điểm ký kết hợp đồng; không ký kết hợp đồng tái chế với các đơn vị tái chế không bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị tái chế khác bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường có nhu cầu được công bố thông tin về đơn vị mình thì gửi thông tin theo Thông báo số 185/TB-BTNMT ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường để được công bố.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động