Danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần theo quy định của pháp luật

Danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần theo quy định của pháp luật

Nhằm mục đích cung cấp, hỗ trợ thông tin cho nhà sản xuất, nhập khẩu biết, tham khảo trong việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì, ngày 20/2/2024, Bộ Tài nguyên ...
Công bố danh sách các đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì

Công bố danh sách các đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì

Ngày 18/12, trên cơ sở đơn đề nghị công bố tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, sau khi ...
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất định mức chi phí tái chế sản phẩm, bao bì

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất định mức chi phí tái chế sản phẩm, bao bì

dự thảo Quyết định về định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì...
URENCO KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI LIÊN MINH TÁI CHẾ BAO BÌ VIỆT NAM - PRO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHÂN LOẠI RÁC TÁI CHẾ

URENCO KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI LIÊN MINH TÁI CHẾ BAO BÌ VIỆT NAM - PRO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHÂN LOẠI RÁC TÁI CHẾ

Phối hợp với công ty Công ty Cổ phần Triển lãm Công nghệ và Sự kiện Quốc tế (ITEC) tổ chức các buổi Hội thảo ( một năm, một lần; 2018-2020) giưới thiệu về Công ...
Đường giao thông từ phế liệu nhựa đầu tiên tại Việt Nam

Đường giao thông từ phế liệu nhựa đầu tiên tại Việt Nam

TP Hải Phòng vừa ra mắt đoạn đường giao thông được xây dựng từ phế liệu nhựa, rác thải nhựa đầu tiên tại Việt Nam.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động