Tây Ninh: Đảm bảo xử lý nước thải đạt cột A theo quy chuẩn quy định trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận

Tây Ninh: Đảm bảo xử lý nước thải đạt cột A theo quy chuẩn quy định trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận

Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thải trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận, tỉnh Tây Ninh đã nghiêm túc chỉ ra các hạn chế và đưa ra các giải pháp cụ thể để các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến khoai mì, cao su trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc xử lý nước thải trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.
Dự thảo Nghị định Quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà

Dự thảo Nghị định Quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà

Bộ Công Thương lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về Dự thảo hồ sơ Nghị định Quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà.
Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngành Công nghiệp môi trường

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngành Công nghiệp môi trường

Trước yêu cầu xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để phát triển ngành công nghiệp môi trường, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7582/BCT-ATMT ngày 31/10/2023 gửi các Bộ...
Hội nhập xu hướng quốc tế ngành nước, tái chế chất thải

Hội nhập xu hướng quốc tế ngành nước, tái chế chất thải

Nhằm tăng cường hội nhập các xu hướng quốc tế trong ngành nước, tái chế chất thải, ngày 11/10/2023, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (quận 7, TPHCM), Công ty Informa Markets Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc triển lãm và hội thảo quốc tế lần thứ 14 về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước, xử lý nước thải tại Việt Nam và triển lãm về ngành xử lý chất thải - công nghệ môi trường tại Việt Nam.
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đẩy nhanh các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đẩy nhanh các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương

Nhiều dự án, mô hình cũng như thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế đã ít nhiều đẩy nhanh chất lượng phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương trên cả nước cũng như hình thành thói quen phân loại rác cho người dân, hướng đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh bên cạnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, lượng chất thải sinh hoạt (CTRSH) theo đó cũng phát sinh ngày càng nhiều, tạo gánh nặng cho ngành môi trường và chính quyền các cấp. Nhiều giải pháp được đưa ra để giải quyết các vấn đề liên quan đến CTRSH bên cạnh việc sớm ban hành Thông tư định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH để các địa phương bám sát thực hiện cũng như thực hiện triệt để công tác kiểm soát lượng chất thải rắn mới phát sinh.
Một số chính sách phát triển dịch vụ môi trường tại Việt Nam

Một số chính sách phát triển dịch vụ môi trường tại Việt Nam

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức đó là ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên. Do đó, yêu cầu về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, xử lý chất thải và cải thiện môi trường ngày càng cao, đòi hỏi có bước phát triển mới trong lĩnh vực dịch vụ môi trường.

Hàng hoá môi trường và quy định mã số định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa

Nhằm kiểm soát và quản lý chặt chẽ hơn việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá môi trường cũng như mở cửa cho những sản phẩm hàng hoá môi trường phát triển việc quy định mã số định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa là hết sức cần thiết và sớm phải đưa vào triển khai trong thực tế.
    Trước         Sau    
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động